vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

Câu hỏi:

27/05/2020 22,729

Bạn đang xem: vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

A. kĩ năng không ngừng mở rộng diện tích S tương đối rộng.

B. phần rộng lớn diện tích S khu đất phù rơi ko được bồi che từng năm.

C. diện tích S khu đất nông nghiệp bị hoang phí mạc hóa rộng lớn.

D. khu đất đất ở nhiều điểm bị mất màu.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: D

Giải thích: ĐBSH với khối hệ thống kênh mương xung quanh nên vùng khu đất vô đê ko được bồi che phù rơi mới mẻ từng năm, hiệu suất dùng cao. Vì vậy, khu đất bị tha hóa mất màu và càng ngày càng không ngừng mở rộng, thực hiện hạn chế diện tích S khu đất nông nghiệp. Trong Lúc kĩ năng không ngừng mở rộng khu đất nông nghiệp ở vùng vô cùng giới hạn. Đặt rời khỏi yếu tố rộng lớn trong những công việc dùng khu đất nông nghiệp ở ĐBSH.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm nào là tại đây ko đúng lúc nói đến bộc lộ của mức độ nghiền của số lượng dân sinh so với việc cải tiến và phát triển tài chính - xã hội ở Đồng tự sông Hồng?

A. Phần rộng lớn vật liệu cho tới công nghiệp cần trả kể từ vùng không giống cho tới.

B. Bình quân diện tích S khu đất nông nghiệp bên trên đầu người thấp.

C. Việc xử lý việc thực hiện bắt gặp nhiều nan giải, nhất là ở những TP. Hồ Chí Minh.

D. Sản lượng thực phẩm trung bình đầu người thấp.

Câu 2:

Đặc điểm nổi trội về mặt mày người ở – làm việc của Đồng tự sông Hồng là

A. số lượng dân sinh tấp nập, mối cung cấp làm việc đầy đủ và với trình độ chuyên môn.

B. mối cung cấp làm việc lớn số 1 toàn nước.

C. làm việc với trình độ chuyên môn tối đa cả nước

D. làm việc triệu tập đa phần ở những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Hậu trái khoáy của việc ngày càng tăng số lượng dân sinh thời gian nhanh ở Đồng tự sông Hồng là

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

A. rừng và khu đất lâm nghiệp càng ngày càng hạn chế.

B. khu đất thổ cư và khu đất chuyên sử dụng càng ngày càng thu hẹp.

C. diện tích S khu đất canh tác trung bình đầu người càng ngày càng hạn chế.

D. diện tích S khu đất nông nghiệp càng ngày càng được không ngừng mở rộng.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây chính về lý thuyết chuyển dời cơ cấu tổ chức vô ngành trồng trọt ở Đồng tự sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây thức ăn, tăng cây thực phẩm.

B. Giảm tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây thức ăn.

C. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, hạn chế cây thực phẩm.

D. Tăng tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây lâu năm.

Câu 5:

Nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường dung nạp to lớn là thế mạnh nhằm vùng Đồng tự sông Hồng

A. xúc tiến ngành khai khoáng cải tiến và phát triển.

B. cải tiến và phát triển thời gian nhanh vận tốc đô thị mới.

C. quy đổi cơ cấu tổ chức tài chính.

D. cải tiến và phát triển những ngành tài chính.

Câu 6:

Vùng nào là việt nam với lịch sử hào hùng khai quật cương vực nhiều năm nhất?

A. Đông Nam Sở.

B. Duyên Hải Nam Trung Sở.

C. Đồng tự sông Hồng.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

D. Đồng tự sông Cửu Long.