unit 9 lớp 11 speaking


Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo đòi cặp. Diễn kịch theo đòi bài xích hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp thắc mắc ở bài xích hội thoại quý khách dùng công ty gì?)

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 lớp 11 speaking

1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue?

(Làm việc theo đòi cặp. Phân vai theo đòi bài xích hội thoại và tiếp sau đó vấn đáp câu hỏi ở bài xích hội thoại quý khách dùng công ty gì?)

A: Excuse me!

B: Yes? What can I bởi for you, sir?

A: Could you help u to tướng send this document to tướng my office by fax?

B: Certainly. What's the fax number, please?

A: It’s 04.7223898.

B: OK. I’m sending it now.

A: Thank you. Oh. How much is that?

B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.

A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.

B: You’re welcome.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

A: Xin lỗi!

B: Vâng? Tôi rất có thể làm những gì mang đến ông, thưa ông?

A: Cô rất có thể canh ty tôi gửi tư liệu này cho tới bưu năng lượng điện vị fax được không?

B: Chắn chắn rồi ạ! Số fax là gì thưa ông?

A: Nó là 04.7223898. 

B: Vâng. Tôi gửi tức thì phía trên. 

A:Cảm ơn. À, từng nào chi phí đấy cô?

B: 5000 đồng thưa ông. Ông rất có thể coi giá chỉ bên trên bảng. 

A: À. Tôi thấy rồi. Đây thưa cô. Cảm ơn. 

B: Không đem gì ạ. 

Lời giải chi tiết:

The customer is using fax service.

(Khách mặt hàng đang được dùng công ty fax.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, the conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants to tướng have a telephone line installed at trang chủ.

(Làm việc theo đòi cặp. Thực hiện nay một cuộc đối thoại kể từ những kể từ khêu gợi ý tiếp sau đây. Cuộc chat chit ra mắt bên trên bưu năng lượng điện thân ái một nhân viên cấp dưới (A) và (B) – một quý khách ham muốn mang trong mình một đàng chạc điện thoại cảm ứng thông minh được thiết đặt tận nhà.)

A: Greet B and ask if he can help

(Chào B và căn vặn rất có thể canh ty gì không)

B: Say that you want to tướng have a telephone line installed at home

(Nói rằng bạn thích lắp đặt điện thoại cảm ứng thông minh ở nhà)

A: Ask where B lives

(Hỏi B sinh sống ở đâu)

B: Give out address and ask when the installation will take place

(Cho vị trí và thời hạn lắp đặt đặt)

A: Say that the installation will take place one week after registration

(Nói rằng tiếp tục lắp đặt sau khoản thời gian ĐK 1 tuần)

B: Ask if A can come on Friday

(Hỏi A loại 6 cho tới được không)

A: Agree and ask if B has a telephone

(Đồng ý và căn vặn B đem điện thoại cảm ứng thông minh bàn chưa)

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee

(Nói rằng đem rồi và căn vặn phí lắp ráp và phí người sử dụng mặt hàng tháng)

A: Tell B about the fees and ask B to tướng fill in a form

(Nói về ngân sách và bảo B điền nhập mẫu)

Lời giải chi tiết:

A: Good morning, can I help you?

(Chào buổi sớm, tôi rất có thể canh ty gì mang đến ông?)

B: Yes, I want to tướng have a telephone line installed at trang chủ.

(À, tôi ham muốn lắp đặt đàng phía trên điện thoại cảm ứng thông minh ở trong nhà.)

A: OK. Where bởi you live?

(Vâng. Ông sinh sống ở đâu?)

B: I live at 67 Ngoc Ha Street. When can you install it?

(Tôi sinh sống ở 67 đàng Ngọc Hà. Khi nào là anh rất có thể lắp đặt nó?)

A: We can install it one week after you have registered.

(Chúng tôi rất có thể lắp ráp một tuần sau khoản thời gian ông ĐK ạ.)

B: Can you come on Friday?

(Thứ 6 anh cho tới được không?)

A: Yes, that's fine. Do you have telephone yet?

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

(À, được ạ. Ông đem điện thoại cảm ứng thông minh chưa?)

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

(Có. Tôi có một khuôn điện thoại cảm ứng thông minh rồi. Phí lắp ráp và ngân sách mỗi tháng là bao nhiêu?)

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 27 thousand dong. Can you fill in this form?

(Phí là một trong triệu 400 ngàn đồng và phí mỗi tháng là 27 ngàn đồng. Ông rất có thể điền nhập khuôn này được không?)

Bài 3

3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations.

(Làm việc theo đòi cặp. Hãy tưởng tượng rằng 1 trong những chúng ta là một trong nhân viên cấp dưới bên trên bưu năng lượng điện và người bại liệt là một trong quý khách, triển khai cuộc hội thoại cho từng trường hợp sau.)

1. You want to tướng subscribe to tướng the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered to tướng your trang chủ every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street, Hanoi.

(Bạn ham muốn ĐK tờ Lao Động Nhật báo nhập 1 năm và tờ báo được gửi gắm cho tới nhà của bạn vào cụ thể từng buổi sớm trước 6h30. Địa chỉ của khách hàng là 67 đàng Ngọc Hà, Hà Thành.)

2. Your best friend’s birthday is on 16th May. You want to tướng use the Flower Telegram Service provided by the post office to tướng send her a greetings thẻ and a bunch of red roses on her birthday.

(Sinh nhật của những người bạn tri kỷ nhất của khách hàng là vào trong ngày 16 mon 5. Quý Khách ham muốn dùng Thương Mại & Dịch Vụ năng lượng điện hoa bởi bưu năng lượng điện cung ứng nhằm gửi mang đến cô ấy một tấm thiệp chúc mừng và một bó huê hồng đỏ loét vào trong ngày sinh nhật của cô ý ấy.)

Lời giải chi tiết:

1.

A: Good morning. Can I help you?

(Chào buổi sớm. Tôi rất có thể canh ty gì mang đến bạn?)

B: I would lượt thích to tướng subscribe to tướng the Lao Dong daily newspaper.

(Tôi ham muốn ĐK tờ báo Lao Động mỗi ngày.)

A: Yes. How long would you lượt thích to tướng subscribe to tướng it?

(Vâng. Quý Khách ham muốn ĐK nó nhập bao lâu?)

B: For a year, please.

(Trong 1 năm.)

A: Where would you lượt thích to tướng get the newspaper?

(Bạn ham muốn nhận tờ báo ở đâu?)

B: At trang chủ, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

(Ở mái ấm, thực hiện ơn. Tôi sinh sống ở 67 đàng Ngọc Hà.)

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

(Vâng. 67 đàng Ngọc Hà.)

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

(À. Tôi rất có thể lấy tờ báo từng buổi sớm trước 6.30 không?)

A: Before 6.30? Well, it might be a little bit too early. How about before 7.30?

(Trước 6.30? Vâng, nó rất có thể là khá sớm một chút ít. Thế còn trước 7.30 thì sao?)

B: OK. That's fine. Thank you.

(Vâng. Được ạ. Cảm ơn cô.)

A: Right. Can you just fill in this form?

(Vâng. Quý Khách chỉ việc điền nhập khuôn này?)

2.

A: Good morning. Can I help vou?

(Chào buổi sớm. Tôi rất có thể canh ty gì mang đến bạn?)

B: Yes I want to tướng use Flower Telegram Senice. I want to tướng send my friend a greeting cards and a bunch of red roses.

(Vâng, tôi ham muốn dùng Flower Telegram Service. Tôi ham muốn gửi cho mình của tôi một thiệp chúc mừng và một bó huê hồng đỏ loét.)

A: Yes. When would you lượt thích to tướng send?

(Vâng. Khi nào là bạn thích gửi?)

B: On 16th May, please.

(Vào ngày 16 mon 5, thực hiện ơn.)

A: Where would you lượt thích to tướng send flowers and greetings card?

(Bạn ham muốn gửi hoa và thiệp chúc mừng ở đâu?)

B: At her office, at 134 Hoang Hoa Tham Street.

(Tại văn chống của cô ý ấy, bên trên 134 đàng Hoàng Hoa Thám.)

A: OK. 134 Hoang Hoa Tham Street.

(OK. 134 Hoàng Hoa Thám.)

B: Oh, can she get the gift before 9.00 a.m?

(Oh, cô ấy rất có thể cảm nhận được phần quà trước 9h sáng sủa không?)

A: All right. Can you fill ill this khuông, please?

(Được nhé. Quý Khách sung sướng lòng  điền nhập khuôn đơn này?)


Bình luận

Chia sẻ

 • Listening - Unit 9 trang 105 giờ đồng hồ Anh 11

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Writing - Unit 9 trang 107 giờ đồng hồ Anh 11

  Writing a letter to tướng express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư giãi bày sự lý tưởng (hoặc ko hài lòng).)

 • Language focus - Unit 9 trang 109 giờ đồng hồ Anh 11

  Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

 • Test yourself C - Unit 9 trang 111 giờ đồng hồ Anh 11

  Listening to tướng the conversation: (Lắng nghe cuộc chat chit.).

 • Reading - Unit 9 trang 100 giờ đồng hồ Anh 11

  Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

>> Xem thêm

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

Báo lỗi - Góp ý

2K7 nhập cuộc tức thì group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không lấy phí, trao thay đổi tiếp thu kiến thức nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.