unit 1 lớp 12 life stories

Bình chọn:

4.1 bên trên 248 phiếu

Bạn đang xem: unit 1 lớp 12 life stories

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 1 giờ Anh 12 mớiTổng hợp ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 12 mới mẻ unit 1 Xem tiếng giải

Luyện tập dượt kể từ vựng

Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 12 mới

Xem tiếng giải

Thì vượt lên trước khứ đơn và vượt lên trước khứ tiếp tục - Unit 1 - Tiếng Anh 12 mớiMối mối quan hệ thân mật thì vượt lên trước khứ đơn và thì vượt lên trước khứ tiếp diễn: công thức, cơ hội dùng và ví dụ minh họa ngữ pháp Unit 1: Life stories giờ Anh 12 mới Xem cụ thể

Mạo kể từ - Unit 1 - Tiếng Anh 12 mới

Lý thuyết ngữ pháp về mạo kể từ (a/an, the) Unit 1. Life Stories giờ Anh 12 lịch trình mới

Xem cụ thể

Getting Started - Unit 1 SGK giờ Anh 12 mớiHung and Quang are talking about famous people. Listen and read. Xem tiếng giải

Language - Unit 1 SGK giờ Anh 12 mới

Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt

Write the words given in the box next đồ sộ their meanings.

Xem tiếng giải

Skills - Unit 1 SGK giờ Anh 12 mớiDiscuss with a partner. Xem cụ thể Looking back - Unit 1 SGK giờ Anh 12 mớiTick the word that does not have the same sound as the other two. Xem tiếng giải

Project - Unit 1 SGK giờ Anh 12 mới

Vận dụng kỹ năng và kiến thức đang được học tập nhằm thực hiện bài xích tập dượt vô phần Project - trang 17 Unit 1 SGK giờ anh 12 mới

Xem tiếng giải