truy vấn cơ sở dữ liệu là

Câu hỏi:

14/01/2022 46,709

Bạn đang xem: truy vấn cơ sở dữ liệu là

A. Là một đối tượng người tiêu dùng đem năng lực tích lũy vấn đề từ không ít bảng nhập một CSDL quan lại hệ 

C. Là một dạng cỗ lọc;có năng lực tích lũy vấn đề từ không ít bảng nhập một CSDL quan lại hệ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Là đòi hỏi máy tiến hành mệnh lệnh gì đó

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Truy vấn hạ tầng tài liệu là truy vấn tế bào miêu tả những tài liệu và thiết bịa đặt những tiêu chuẩn nhằm hệ quản lí trị CSDL tương thích. Nói cách thứ hai, ê là 1 dạng cỗ lọc;có năng lực tích lũy vấn đề từ không ít bảng nhập một CSDL mối quan hệ.

Đáp án: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ? 

A. Sắp xếp những phiên bản ghi 

B. Thêm phiên bản ghi mới 

C. Kết xuất báo cáo 

D. Xem dữ liệu

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

B. Tạo links trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn tiến hành công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một trong những phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK nhập CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

Xem thêm: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

C. Liệt kê tập dượt con cái những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện 

D. Định vị những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu mẫu (Form) là: 

A. Tạo report tổng hợp số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện tại những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối quan hệ tớ tiến hành theo thứ tự công việc sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu này tại đây sai? 

A. Không thể đưa đến chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng khí cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập dượt con cái những phiên bản ghi hoặc một trong những ngôi trường nhập một bảng 

C. Các hệ quản lí trị CSDL mối quan hệ được cho phép đưa đến những biểu kiểu mẫu nhằm coi những phiên bản ghi 

Xem thêm: ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng