trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c

Câu hỏi:

03/01/2020 19,013

Bạn đang xem: trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c

D. x-12+y-22=16

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt mày bằng phẳng Oxy cho tới đường thẳng liền mạch d:2x+y-3=0 Hỏi quy tắc vị tự động tâm O tỉ số k=2 biến d trở thành đường thẳng liền mạch này trong số đường thẳng liền mạch đem phương trình sau: 

A. 4x-2y-3=0

B. 2x+y+3=0

C. 4x+2y-5=0

D. 2x+y-6=0

Câu 2:

Trong mặt mày bằng phẳng Oxy cho tới điểm A(2;5) Phép tịnh tiến thủ theo gót véctơ v(1;2) biến điểm A trở thành điểm này ?

A. (1;6)

B. A'(4;7)

C. (3;1)

D. (3;7)

Câu 3:

Trong mặt mày bằng phẳng với hệ trục tọa chừng Oxy, cho tới A(2;-3), B(1;0) Phép tịnh tiến thủ theo gót u=(4;-3) biến điểm A, B ứng trở thành A’, B’. Khi ê, chừng lâu năm đoạn trực tiếp A’B’ bằng:

A. 10

B. 10

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian

C. 13

D. 5

Câu 4:

Trong mặt mày bằng phẳng tọa chừng Oxy, quy tắc tịnh tiến thủ theo gót vecto v=(-3;2) biến điểm A(1;3) thành điểm A’ đem tọa độ

A. (1;3)

B. (-4;-1)

C. (-2;5)

D. (-3;5)

Câu 5:

Cho vecto v(-4;2) và lối thẳng  2x-y+5=0. Tìm ' là hình họa của 

A. ' : 2x+y+15=0

B. ' : 2x-y-9=0

C. ' : 2x-y-15=0

D. ' : 2x-y+5=0

Câu 6:

Trong mặt mày bằng phẳng Oxy ảnh của điểm M(-6;1) qua quy tắc tảo Q(O,90) là:

A. (1;6)

B. (-1;-6)

C. (-6;-1)

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

D. (6;1)