trong bảng phân quyền các quyền truy cập dữ liệu gồm có

Câu hỏi:

27/06/2023 8,977

Bạn đang xem: trong bảng phân quyền các quyền truy cập dữ liệu gồm có

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mượt nào là tại đây ko cần là hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

A. Microsoft Access

B. Oracle

C. Microsoft SQL server

D. Microsoft Excel

Câu 2:

Câu nào là là đích. Sau Lúc tạo ra cấu hình mang lại bảng thì:

A. Có thể ghi lại cấu hình và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

C. Tạo kiểu mẫu chất vấn ngay

D. Phải nhập tài liệu ngay

Câu 3:

Sau Lúc tạo ra link trong số những bảng nhập quy mô tài liệu mối liên hệ, rất có thể tiến hành việc làm nào là bên dưới đây?

A. Tổng hợp ý tài liệu chỉ từ là một bảng

Xem thêm: fed up with là gì

B. Tổng hợp ý tài liệu chỉ với 2 bảng

C. Tổng hợp ý tài liệu chỉ với 3 bảng

D. Tổng hợp ý tài liệu từ không ít bảng

Câu 4:

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs):

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Câu 5:

Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ link cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)

Câu 6:

Xét về mặt mày cấu hình, tính chất ngôi trường (field) nhập quy mô tài liệu mối liên hệ được hiểu là

A. Cột của bảng

B. Hàng của bảng

C. Tính hóa học của trường

D. Mô miêu tả trường

Xem thêm: ổ sinh thái là gì