trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

Câu hỏi:

07/09/2020 8,294

Bạn đang xem: trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

A. Tỉ lệ thành viên đực và khuôn được lưu giữ ổn định toan qua loa những mới.

B. Số lượng thành viên được lưu giữ ổn định toan qua loa những mới.

C. Tần số những alen và tần số những loại gen chuyển đổi qua loa những mới.

D. Tần số những alen và tần số những loại gen được lưu giữ ổn định toan qua loa những mới.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trạng thái thăng bằng của quần thể tình trạng tuy nhiên trong ê tần số những alen và tần số những loại gen được lưu giữ ổn định toan qua loa những thế hệ

Đáp án nên cần chọn là: D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa thực dắt của toan luật Hacdi- Vanbec là:

A. Giải quí vì như thế sao vô đương nhiên có tương đối nhiều quần thể đang được lưu giữ ổn định toan qua loa thời hạn lâu năm.

B. Từ tỉ lệ thành phần những loại loại hình vô quần thể rất có thể suy rời khỏi tỉ lệ thành phần loại gen và tần số kha khá của những alen.

C. Từ tần số kha khá của những alen rất có thể tự động đoán tỉ lệ thành phần những loại loại gen và loại hình.

D. B và C.

Câu 2:

Quần thể ngẫu phối nào là tại đây đang được đạt tình trạng thăng bằng di truyền?

A.0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

B. 0,25AA : 0,3Aa : 0,45aa.

C. 0,64AA: 0,12Aa: 0,24aa.

D.0,16AA: 0,38Aa: 0,46aa.

Câu 3:

Một trong mỗi ĐK cần thiết nhất nhằm quần thể ở tình trạng ko thăng bằng trở thành quần thể thăng bằng về bộ phận loại gen là gì?

A. Cho quần thể tự động phối.

B. Cho quần thể giao hợp tự tại.

C. Cho quần thể sinh tạo ra chăm sóc.

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

D. Cho quần thể sinh đẻ hữu tính.

Câu 4:

Nội dung cơ phiên bản của toan luật Hacđi - Vanbec là:

A. Trong quần thể, tần số kha khá của những alen ở mỗi gen được lưu giữ ổn định toan qua loa những mới.

B. Tỷ lệ những loại gen vô quần thể được lưu giữ ổn định toan.

C. Tỷ lệ những loại loại hình vô quần thể được lưu giữ ổn định toan.

D. Tỷ lệ dị hợp ý tử hạn chế dần dần, tỷ trọng đồng hợp ý tăng dần dần.

Câu 5:

Điều ko đích thị về ý nghĩa sâu sắc của toan luật Hacđi-Vanbec là:

A. Từ tần số những alen rất có thể Dự kiến được tỉ lệ thành phần những loại loại gen và loại hình.

B. Các quần thể vô đương nhiên luôn luôn đạt tình trạng cân nặng bằng

C. Từ tỉ lệ thành phần những loại loại hình vô quần thể rất có thể suy rời khỏi tỉ lệ thành phần những loại loại gen và tần số những alen.

D. Giải quí vì như thế sao vô đương nhiên có tương đối nhiều quần thể đang được lưu giữ ổn định toan qua loa thời hạn dài

Câu 6:

Điều nào là tại đây ko nên là ĐK của toan luật Hacđi - Vanbec?

A. Alen trội nên với tỉ lệ thành phần to hơn alen lặn.

B. Không với hiện tượng kỳ lạ di trú và nhập cảnh, ko xẩy ra CLTN.

C. Kích thước quần thể nên rộng lớn, xẩy ra giao hợp tự tại Một trong những thành viên.

D. Không với đột thay đổi.

Câu 7:

Đặc điểm nào là sau đây ko đích thị với chiếc quần thể ngẫu phối?

A. Mỗi quần thể rất có thể với cùng 1 bộ phận loại gen, tần số alen đặc thù và ổn định toan, được lưu giữ kha khá ổn định toan nếu như hiệu quả của những yếu tố tiến thủ hóa là ko đáng chú ý.

B. Tần số kha khá của những alen ở một gen nào là ê với Xu thế lưu giữ ổn định toan trong cả khi với hiệu quả của yếu tố tiến thủ hóa.

C. Quần thể  là một trong những đơn vị chức năng tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sinh đẻ của loại vô đương nhiên.

D. Quá trình tiến thủ hóa nhỏ ra mắt bên trên hạ tầng sự chuyển đổi về bộ phận loại gen của quần thể.

Xem thêm: cấu trúc câu hỏi đuôi