trắc nghiệm sinh 11 bài 16Với thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 đem đáp án sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều không thiếu thốn những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16.

Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 đem đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sinh 11 bài 16

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem chi tiết

Lời giải sgk Sinh học tập 11 Bài 16:

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Sinh 11 Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật

  Xem câu nói. giải

 • (Cánh diều) Giải Sinh 11 Bài 16: Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật

  Xem câu nói. giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 16 (sách cũ)

Câu 1. Chức năng ko trúng với răng của thú ăn cỏ là

A. răng cửa ngõ thân mật và rung rinh cỏ

B. răng nanh nghiền nát nhừ cỏ

C. răng trước hàm và răng cấm có tương đối nhiều gờ cứng chung nghiền nát nhừ cỏ

D. răng nanh lưu giữ và rung rinh cỏ

Đáp án: B

Câu 2. Chức năng ko trúng với răng của thú ăn thịt là

A. răng cửa ngõ gặm và lấy đồ ăn thoát khỏi xương

B. răng cửa ngõ lưu giữ thức ăn

C. răng nanh cắm và lưu giữ mồi

D. răng trước hàm và răng ăn thịt rộng lớn tách thịt trở nên những miếng nhỏ

Đáp án: B

Câu 3. Xét những loại sau:

(1) Ngựa        (2) Thỏ        (3) Chuột         (4) Trâu

(5) Bò         (6) Cừu         (7) Dê

Quảng cáo

Trong những loại bên trên, những loại nào là đem bao tử 4 Ngăn?

A. (4), (5), (6) và (7)

B.(1), (3), (4) và (5)

C. (1), (4), (5) và (6)

D. (2), (4), (5) và (7)

Đáp án: A

Câu 4. Đặc điểm hấp thụ ở thú ăn thịt là

A. vừa phải nhai vừa phải xé nhỏ thức ăn

B. sử dụng răng tách, xé nhỏ đồ ăn và nuốt

C. nhai đồ ăn trước lúc nuốt

D. chỉ nuốt thức ăn

Đáp án: B

Câu 5. Sự hấp thụ đồ ăn ở dạng tổ ong ra mắt như vậy nào?

A. đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai kĩ lại

B. tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein đem ở vi loại vật và cỏ

C. hít vào khô bớt nước vô thức ăn

D. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Đáp án: A

Câu 6. Những Đặc điểm nào là tại đây ko trúng với việc hấp thụ đồ ăn ở dạ lá sách?

(1) đồ ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại

(2) tiết pepsin và HCl nhằm hấp thụ protein đem ở vi loại vật và cỏ

(3) hít vào khô bớt nước vô thức ăn

(4) đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulôzơ

Phương án vấn đáp trúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2), và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Các nếp cấp của niêm mạc ruột, bên trên ê đem những lông ruột và những lông cực kỳ nhỏ đem tác dụng

A. thực hiện tăng nhu động ruột

B. thực hiện tăng mặt phẳng hấp thụ

C. tạo ra ĐK thuận tiện cho tới hấp thụ hóa học

D. tạo ra ĐK cho tới hấp thụ cơ học

Đáp án: B

Câu 8. Điểm không giống nhau về cỗ hàm và chừng nhiều năm ruột ở thú ăn thịt đối với thú ăn thực vật là răng nanh và răng cấm trước

A. ko sắc và nhọn vì thế ; ruột nhiều năm hơn

B. sắc và nhọn rộng lớn ; ruột ngắn ngủn hơn

C. ko sắc và nhọn bằng; ruột ngắn ngủn hơn

D. sắc và nhọn hơn; ruột nhiều năm hơn

Đáp án: B

Câu 9. Sự hấp thụ ở bao tử múi khế ra mắt như vậy nào?

A. tiết rời khỏi pepsin và HCL nhằm hấp thụ protein đem ở loại vật và cỏ

B. hít vào khô bớt nước vô thức ăn

C. đồ ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật nằm trong sinh đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim hấp thụ xenlulozơ

D. đồ ăn được ở lên mồm nhằm nhai lại

Đáp án: A

Câu 10. Trong những tuyên bố sau:

(1) Động vật ăn những loại đồ ăn không giống nhau đem ống hấp thụ chuyển đổi thích ứng với thức ăn

(2) Thú ăn thịt đem răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt trở nên tân tiến, ruột ngắn ngủn. Thức ăn được hấp thụ cơ học tập và hấp thụ hóa học

(3) Thú ăn thực vật đem răng dùng làm nhai và nghiền phân phát triển

Quảng cáo

(4) Thú ăn thực vật đem răng dùng làm nhai, răng trước hàm và nghiền phân phát triển

(5) Thú ăn thực vật đem bao tử 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng cực kỳ trở nên tân tiến, ruột dài

(6) Một số loại thú ăn thịt đem domain authority dày đơn

Có từng nào tuyên bố đúng?

A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (1), (2), (4),(5).

Câu 11. Hình mặt mày là thành phần hấp thụ nào? Của loại nào là (trâu/ngựa/dê/thỏ) ? Chọn chú quí trúng cho tới hình

Bài tập luyện trắc nghiệm Sinh học tập 11 | Câu căn vặn trắc nghiệm Sinh học tập 11 đem đáp án

A. bao tử của trâu. 1- thực cai quản ; 2- dạ lá sách ; 3- dạ cỏ ; 4- dạ tỏ ong ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

B. bao tử của trâu. 1- thực cai quản ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

C. bao tử của ngựa. 1- thực cai quản ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

D. bao tử của ngựa. 1- tá tràng ; 2- dạ cỏ ; 3- dạ tổ ong ; 4- dạ lá sách ; 5- dạ múi khế ; 6- tá tràng

Đáp án: B

Câu 12:  Dạ dày ở động vật hoang dã ăn thực vật nào là chỉ tồn tại một ngăn?

A.  Ngựa, thỏ, loài chuột, chiên, dê.

B. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột.

D. Trâu, trườn, chiên, dê.

Câu 13: Động vật nào là tại đây đem bao tử đơn?

A. 

B. Trâu

C. Ngựa

D. Cừu

Câu 14: Dạ dày ở những động vật hoang dã ăn thực vật nào là đem 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, loài chuột, trâu, trườn.     

B. Ngựa, thỏ, loài chuột.

C. Ngựa, thỏ, loài chuột, chiên, dê.     

D. Trâu, trườn, chiên, dê.

Câu 15: Dạ dày đem 4 túi là của những động vật hoang dã nào là tại đây ?

A. Trâu, thỏ, dê.

B. Ngựa, hươu, trườn.

C. Trâu, trườn, nai.

D. Ngựa, trườn, dê.

Câu 16: Đặc điểm nào là tại đây trúng với những loại động vật hoang dã nhai lại?

A. Có bao tử tuyến

B. Có bao tử 4 ngăn

C. Có bao tử đơn

D. Có bao tử cơ.

Câu 17: Loài động vật hoang dã nào là tại đây đem bao tử 4 ngăn?

A. 

B. Thỏ

C. Ngựa

D. Sư tử

Câu 18: Động vật nào là tại đây đem bao tử 4 ngăn?

A. Chuột.

B. Ngựa

C. 

D. Thỏ

Câu 19: Có từng nào tuyên bố nào là tại đây trúng về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học vô bao tử tựa như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn thêm một đoạn ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã đem ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều sở hữu manh tràng trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn vô ống hấp thụ là dịch hấp thụ không xẩy ra hòa loãng.

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 20: Các tuyên bố nào là tại đây trúng về hấp thụ ở động vật hoang dã ? 

(1) Tất cả những loại thú ăn thực vật đều sở hữu bao tử 4 ngăn. 

(2) Tại thú ăn thịt, đồ ăn được hấp thụ cơ học tập và chất hóa học vô bao tử tựa như ở người 

(3) Ruột non ở thú ăn thịt dài thêm hơn ở thú ăn thực vật. 

(4) Tại động vật hoang dã đem ống hấp thụ, đồ ăn được hấp thụ trọn vẹn nước ngoài bào. 

(5) Tất cả những loại thú ăn động vật hoang dã đều sở hữu manh tràng ko trở nên tân tiến. 

(6) Một trong mỗi điểm mạnh của hấp thụ đồ ăn vô ống hấp thụ là dịch hấp thụ không xẩy ra hòa loãng

A. 2,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 1,2,3,5

D. 1,4,5,6

Câu 21: Sự xài hoá đồ ăn ở bao tử cỏ ra mắt như vậy nào?

A. Hấp thụ khô bớt nước vô đồ ăn.

B. Thức ăn được trộn với nước miếng và được vi loại vật đánh tan trở nên tế bào và tiết rời khỏi enzim xài hoá xellulôzơ.

C. Tiết pepsin và HCl nhằm xài hoá prôtêin đem ở vi loại vật và cỏ.

D. Thức ăn được ợ lên mồm nhằm nhai lại.

Câu 22: Trâu hấp thụ được xenlulôzơ đem vô đồ ăn là nhờ enzim của

A. vi loại vật nằm trong sinh vô dạ cỏ.

B. tuyến nước miếng.

C. tuyến tụy.

D. tuyến gan liền.

Câu 23: Quá trình hấp thụ xenlulozo của động vật hoang dã nhai lại đa số ra mắt ở

A. dạ cỏ

B. dạ múi khế.

C. dạ lá sách.

D. dạ tổ ong.

Câu 24: Trong bao tử của động vật hoang dã nhai lại, vi loại vật nằm trong sinh tiết rời khỏi enzim xài hoá xenlulôzơ đa số ở đâu?

A. Dạ lá sách.

B. Dạ tổ ong.

C. Dạ cỏ.

D. Dạ múi khế.

Câu 25: Dạ dày ngăn nào là của động vật hoang dã nhai lại sở hữu công dụng hít vào khô bớt nước sau khoản thời gian đồ ăn được fake lên vùng mồm nhai lại

A. Dạ tổ ong

B. Dạ lá sách

C. Múi khế

D. Dạ cỏ

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Sinh học tập 11 đem đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 18: Tuần trả máu
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 19: Tuần trả ngày tiết (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 11 Bài 20: Cân vì thế nội môi
 • Bài tập luyện trắc nghiệm Ôn tập luyện chương 1

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học