toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 83 luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                               b) 9009 : 33

    579 : 36                                   9276 : 39

Phương pháp giải:

Đặt tính bám theo cột dọc và phân chia bám theo trật tự kể từ trái khoáy quý phái cần. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 4237 × 18 – 34578

    8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

    601759 – 1988 : 14

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ triển khai phép tắc tính nhân, phân chia trước ; triển khai phép tắc tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân chia thì triển khai theo thứ tự kể từ trái khoáy quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

a) 4237 × 18 – 34578

   = 76266 – 34578

   = 41688

   8064 : 64 × 37

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

   = 126 × 37

   = 4662

b) 46857 + 3444 : 28

    = 46857 + 123

    = 46980 

   601759 – 1988 : 14 

    = 601759 – 142

    = 601617

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mỗi bánh xe đạp điện cần phải có 36 nan hoa. Hỏi đem 5260 nan hoa thì thi công được không ít nhất từng nào cái xe đạp điện 2 bánh và còn quá từng nào nan hoa ?

Phương pháp giải:

- Tính số phái mạnh hoa 1 xe đạp điện cần thiết tớ lấy số nan hoa của một bánh xe pháo nhân với 2, tức là 36 × 2 = 72.

- Thực hiện tại phép tắc phân chia 5260 : 72. Thương tìm ra đó là số con xe tối đa được thi công và số dư đó là số cái nan còn quá.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bánh xe: 36 nan hoa

5260 nan hoa: tối đa.... xe đạp điện 2 bánh?

Còn thừa: ... nan hoa?

Bài giải

Mỗi cái xe đạp điện cần thiết số nan hoa là:

               36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện tại phép tắc phân chia tớ có:

               5260 : 72 = 73 (dư 4)

Xem thêm: the firefighters fought the blaze while the crowd was looking on it

Vậy thi công được không ít nhất 73 cái xe đạp điện 2 bánh và quá 4 nan hoa.

                  Đáp số: 73 cái xe đạp điện ; quá 4 nan hoa. 

Loigiaihay.com