toán lớp 1 tập 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 18 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 1 tập 2

  • Chủ đề 6: Các số cho tới 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 7: Độ nhiều năm và đo chừng nhiều năm SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 8: Phép nằm trong, luật lệ trừ (không nhớ) nhập phạm vi 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 9: Thời lừa lọc. Giờ và lịch
  • Chủ đề 10: Ôn tập dượt cuối năm
Bài 21: Số với nhì chữ số tường từng túi với 10 trái ngược quả cà chua. Tìm số tương thích (theo mẫu). Xem điều giải

Bài 22: Do sánh số với nhì chữ số

So sánh (theo mẫu):

Xem điều giải

Bài 23: Bảng những số từ là một cho tới 100Tìm số không đủ nhập bảng những số từ là một cho tới 100. Xem điều giải

Bài 24: Luyện tập dượt chung

Số?

Xem điều giải

Bài 25: Dài rộng lớn, ngắn thêm một đoạn Vật này nhiều năm hơn? Xem điều giải

Bài 26: Đơn vị đo chừng nhiều năm

Bạn này bịa đặt thước đo đúng?

Xem điều giải

Bài 27: Thực hành ước tính và đo chừng dàiSố? Xem điều giải

Bài 28: Luyện tập dượt chung

Đồ vật này nhiều năm hơn?

Xem điều giải

Bài 29: Phép cùng theo với nhì chữ số với số với cùng một chữ sốTính: Xem điều giải Bài 31: Phép trừ số với nhì chữ số cho tới số với cùng một chữ sốTính: Xem điều giải

Bài 32: Phép trừ số với nhì chữ số cho tới số với nhì chữ số

Tính

Xem điều giải

Bài 33: Luyện tập dượt chungTính Xem điều giải

Bài 34: Xem giờ đích bên trên đồng hồ

Các chúng ta làm cái gi khi bao nhiêu giờ?

Xem điều giải

Bài 35: Ngày nhập tuầnBạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần. Xem điều giải

Bài 36: Thực hành coi lịch và giờ

Tìm gốc cây tương thích cho từng chú sóc, biết loại phụ thân là ngày 22.

Xem điều giải

Bài 37: Luyện tập dượt chungĐồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? Xem điều giải Bài 39: Ôn tập dượt những số và luật lệ tính nhập phạm vi 100Số? Xem điều giải

Bài 40: Ôn tập dượt hình học tập và đo lường

Những hình này bên dưới đấy là khối lập phương?

Xem điều giải