tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 1


1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. 4. Listen and tick. 5. Read and complete. 6. Let's sing.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) Hi, Quan! You're up early!

(Chào Quân! quý khách hàng dậy sớm thế!)

Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you?

(Chào Tom. Ừ, bản thân luôn luôn trực tiếp dậy sớm. Còn các bạn thì sao?)

b) Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go vĩ đại school.

(Mình cũng vậy. Mình dậy sớm và bản thân luôn luôn trực tiếp bữa sáng no trước lúc đến lớp.)

Good idea! (Ý hoặc đấy!)

c) What vì thế you vì thế in the afternoon?

(Bạn làm cái gi vô buổi chiều?)

After school? I usually vì thế my homework.

(Sau giờ học tập cần không? Mình thông thường xuyên thực hiện bài xích luyện về căn nhà.)

d) So vì thế I. And often talk with friends online.

(Mình cũng vậy. Và thông thường thì thầm với những người dân các bạn trực tuyến (online).)

I can see that. Ha ha!

(Tớ hoàn toàn có thể hiểu/biết vấn đề này. Ha ha!)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát âm.)

Lời giải chi tiết:

a) What vì thế you vì thế in the morning? - I always brush my teeth.       

(Bạn làm cái gi buổi sáng? Tôi luôn luôn trực tiếp tấn công răng.)          

b) What vì thế you vì thế in the morning? - I usually vì thế morning exercise.

(Bạn làm cái gi buổi sáng? Tôi thông thường xuyên luyện thể thao buổi sớm.)

c) What vì thế you vì thế in the afternoon? - I often cook dinner.

(Bạn làm cái gi buổi chiều? Tôi thông thường nấu nướng bữa tối.)

d) What vì thế you vì thế in the evening? - I sometimes watch TV.

(Bạn làm cái gi buổi tối? Tôi thỉnh phảng phất coi TV.)

Bài 3

3. Let's talk. 

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thói thân quen từng ngày của chúng ta.

What vì thế you vì thế in the morning/afternoon/evening?

(Bạn làm cái gi buổi sáng/chiều/tối?)

I always/usually/often/sometimes...

(Tôi luôn luôn luôn/thường xuyên/thường/thỉnh phảng phất...)

Lời giải chi tiết:

1. What vì thế you always vì thế in the morning?

(Bạn luôn luôn làm cái gi vô buổi sáng?)

=> I always have breakfast

(Mình luôn luôn bữa sáng.)

2. What vì thế you often vì thế in the morning?

(Bạn thông thường làm cái gi vô buổi sáng?)

=> I often vì thế morning exercise.

(Mình thông thường luyện thể thao buổi sớm.)

3. What vì thế you usually vì thế in the afternoon?

(Bạn hoặc làm cái gi vô buổi chiều?)

=> I usually play chess with my friends.

(Mình hoặc đùa cờ với các bạn bản thân.)

4. What vì thế you vì thế in the evening?

(Bạn làm cái gi vô buổi tối?)

=> I sometimes listen vĩ đại music.

(Mình thỉnh phảng phất nghe nhạc.)

Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe và ghi lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Trung: What vì thế you vì thế after getting up, Nam?

    Nam: I always vì thế morning exercise.

2. Nga: What vì thế you vì thế in the afternoon, Quan?

   Quan: I usually vì thế my homework.

3. Nam: What vì thế you vì thế after school, Mai?

    Mai: I often play badminton.

4. Quan: What vì thế you vì thế in the evening, Linda?

    Linda: I sometimes watch TV.

Tạm dịch:

Xem thêm: sin x + cos x

1. Trung: Bạn làm cái gi sau thời điểm thức dậy, Nam?

Nam: Tôi luôn luôn luyện thể thao buổi sáng

2. Nga: Bạn làm cái gi vô giờ chiều, Quan?

Quan: Tôi thông thường thực hiện bài xích luyện về căn nhà.

3. Nam: Bạn làm cái gi sau giờ học tập, Mai?

Mai: Tôi thông thường đùa cầu lông.

4. Quan: Bạn làm cái gi vô ban đêm, Linda?

Linda: Thỉnh phảng phất tôi coi TV.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và triển khai xong.)

Lời giải chi tiết:

1. do

2. usually

3. Play

4. TV

5. like

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) do morning exercise, have breakfast and then go vĩ đại school. After school, I (2) usually do homework with my classmates. Then I often go vĩ đại the sports centre and (3) play football. In the evening, I sometimes watch (4) TV. I (5) like watching films after dinner.

Tạm dịch:

Xin kính chào. Tên tôi là Nam. Mỗi buổi sớm, tôi thông thường thức dậy sớm. Tôi luyện thể thao buổi sớm, bữa sáng và tiếp sau đó đến lớp. Sau giờ học tập, tôi thông thường xuyên thực hiện bài xích luyện với chúng ta nằm trong lớp. Sau bại liệt tôi thông thường cút trung tâm thể thao và đùa đá bóng. Vào ban đêm, tôi thỉnh phảng phất coi truyền họa. Tôi mến coi những bộ phim truyền hình sau bữa tối.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

This is the way we brush our teeth

This is the way we brush our teeth,

Brush our teeth, brush our teeth.

This is the way we brush our teeth,

So early in the morning.

This is the way we wash our face,

Wash our face, wash our face.

This is the way we wash our face,

So early in the morning.

This is the way we eat our food,

Eat our food, eat our food.

This is the way we eat our food,

So early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tấn công (chải) răng

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tấn công răng,

Đánh răng, tấn công răng.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tấn công răng,

Vào buổi sớm sớm.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tắm rửa,

Rửa mặt mũi, tắm rửa.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tắm rửa,

Vào buổi sớm sớm.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta ăn đồ ăn,

Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta ăn đồ ăn,

Vào buổi sớm sớm.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK giờ Anh 5 mới mẻ

  How often vì thế you come vĩ đại the library? quý khách hàng thông thường cho tới tủ sách không? What kind of information are you looking for? Loại vấn đề các bạn đang được lần tìm tòi là gì?

 • Lesson 3 Unit 2 trang 16, 17 SGK giờ Anh 5 mới mẻ

  Vào buổi sớm, Hoa dậy sớm. Cô ấy thông thường xuyên chạy cỗ. Sau bữa sáng sủa, cô ấy cút xe đạp điện cho tới ngôi trường. Sau giờ học tập, cô ấy thông thường xuyên thực hiện bài xích luyện về căn nhà.

 • Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ Anh lớp 5 mới mẻ

  2. Hỏi và vấn đáp về thói thân quen thông thường ngày của người nào bại liệt Khi mong muốn chất vấn về thói thân quen thông thường ngày của một ai bại liệt, những chúng ta cũng có thể dùng những hình mẫu câu sau:

 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng giờ Anh lớp 5 mới mẻ unit 2

>> Xem thêm

Xem thêm: công thức tính thể tích khối tròn xoay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.