tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ thu nhỏ

  1. Kiến thức chung

  2. Tỉ lệ nào là sau đó là tỉ lệ thành phần thu nhỏ:

hint-header

Cập nhật ngày: 17-04-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Như Quỳnh


Tỉ lệ nào là sau đó là tỉ lệ thành phần thu nhỏ:

A

100:1; 1:10;

B

1:5; 1:20

C

10:1; 1:1

D

10:1; 50:1

Chủ đề liên quan

Cách ghi độ dài rộng nào là sau đó là sai:

A

B

C

D

Khổ giấy má A1 rộng lớn tất tả từng nào chuyến mẫu giấy A4?

A

4 chuyến

B

6 chuyến

C

8 chuyến.

D

16 lần

Khổ chữ là 20mm thì chiều rộng lớn của đường nét chữ là:

A

2

B

3

C

4

D

5

Trên bạn dạng vẽ độ dài rộng chừng nhiều năm ko ghi đơn vị chức năng đo thì đơn vị chức năng của chính nó là:

A

m

B

dm

C

centimet

D

mm

Chiều cao của mái nhà là 5m được vẽ nhập bạn dạng vẽ là 5cm thì tỉ lệ thành phần bằng:

A

1:1

B

1:10

C

1:100

D

1:1000

Chiều nhiều năm của vật thể là 8cm được vẽ nhập bạn dạng vẽ theo đòi tỉ lệ thành phần là 1:2 thì chiều nhiều năm của vật thể được vẽ nhập bạn dạng vẽ là:

A

16cm

B

12cm

C

80mm

D

40mm

Đối với cách thức chiếu góc loại nhất thì

A

Mặt bằng phẳng hình chiếu cạnh xoay cần 900.

B

Mặt bằng phẳng hình chiếu cạnh xoay trái khoáy 900.

C

Mặt bằng phẳng hình chiếu cạnh xoay lên 900.

D

Mặt bằng phẳng hình chiếu cạnh xoay xuống 900.

Đối với cách thức chiếu góc loại nhất thì

A

Mặt bằng phẳng hình chiếu bởi vì xoay cần 900.

B

Mặt bằng phẳng hình chiếu bởi vì xoay trái khoáy 900.

C

Mặt bằng phẳng hình chiếu bởi vì xoay lên bên trên 900.

D

Mặt bằng phẳng hình chiếu bởi vì xoay xuống bên dưới 900.

Với PPCG1 hình chiếu bởi vì được bịa đặt ra làm sao đối với hình chiếu đứng?

A

Cạnh trái khoáy

B

Tại bên trên

C

Tại bên dưới

D

Cạnh phải

Các phía chiếu nhập PPCG1 với phương chiếu như vậy nào?

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

A

Song tuy vậy cùng nhau.

B

Vuông góc với mặt mày bằng phẳng hình chiếu.

C

Đồng quy bên trên tâm chiếu.

D

Xiên góc với mặt mày bằng phẳng hình chiếu.

Vị trí của mặt mày bằng phẳng hình chiếu đứng ra làm sao đối với vật thể?

A

Trước vật thể.

B

Trên vật thể.

C

Sau vật thể

D

Dưới vật thể.

Hình chiếu bởi vì thể hiện tại chiều nào là của vật thể:

A

Chiều nhiều năm và độ cao.

B

Chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Hình chiếu cạnh thể hiện tại chiều nào là của vật thể:

A

Chiều nhiều năm và độ cao.

B

Chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Trong PPCG1, nếu như gọi hình chiếu đứng của vật thể là 1 trong, hình chiếu bởi vì là 2, hình chiếu cạnh là 3, thì địa điểm bịa đặt nào là sau đó là đúng?

A

B

C

D

Hình chiếu đứng thể hiện tại chiều nào là của vật thể:

A

Chiều nhiều năm và độ cao.

B

Chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Trong tiêu xài chuẩn chỉnh trình diễn bạn dạng vẽ chuyên môn, với bao nhiêu mẫu giấy chính?

A

4

B

5

C

6

D

3

Có bao nhiêu loại tỉ lệ?

A

3

B

5

C

4

D

2

Nét đứt miếng dùng để làm vẽ:

A

Đường bao thấy, cạnh thấy.

B

Đường bao khuất, cạnh khuất.

C

Đường tâm, đàng trục đối xứng

D

Đường gióng, đàng độ dài rộng.

Chọn câu đích thị. Trước chữ số độ dài rộng nửa đường kính đàng tròn xoe cần với kí hiệu:

A

r

B

C

D

R

Kích thước (mm) nào là sau đó là của mẫu giấy A4.

A

1189 x 841

B

841 x 594

C

Xem thêm: i look forward to hearing from you

297 x 210

D

297 x 210