thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 19-06-2022

Bạn đang xem: thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây


Chia sẻ bởi: Nguyễn hướng dẫn Yến


Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN sở hữu điểm lưu ý nào là sau đây?

Cảnh quan tiền cận xích đạo gió mùa rét.

B

Cảnh quan tiền nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

D

Cảnh quan tiền tương tự vùng ôn đới núi cao.

Chủ đề liên quan

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo đuổi chừng cao ở VN bộc lộ rõ rệt qua chuyện những trở thành phần

A

khí hậu, khu đất đai, loại vật.

B

sông ngòi, khu đất đai, nhiệt độ.

C

sinh vật, khu đất đai, sông ngòi.

D

khí hậu, loại vật, sông ngòi.

Đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi ở VN sở hữu điểm lưu ý là

A

các mon đều phải có sức nóng chừng bên trên 28°C.

B

không sở hữu mon nào là sức nóng chừng bên dưới 25°C.

C

không sở hữu mon nào là sức nóng chừng bên trên 25°C.

D

chỉ sở hữu 2 mon sức nóng chừng bên trên 25°C.

Phát biểu nào là tại đây không cần là điểm lưu ý của phần bờ cõi phía Bắc nước ta?

A

Trong năm sở hữu một mùa ướp lạnh.

B

Thời tiết thông thường trình diễn thay đổi phức tạp.

C

Có một mùa thô thâm thúy kéo dãn.

D

Biên chừng sức nóng chừng tầm năm rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không trúng với nhiệt độ của phần bờ cõi phía Nam nước ta?

A

Biên chừng sức nóng chừng tầm năm rộng lớn.

B

Nhiệt chừng tầm năm bên trên 25o

C

C. Phân hóa nhị mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

D

Nền sức nóng chừng thiên về nhiệt độ xích đạo.

Cảnh quan tiền vạn vật thiên nhiên vượt trội mang lại vùng bờ cõi phía Bắc là đới rừng

Ở vùng bờ cõi phía Bắc, bộ phận loại cướp ưu thế là

Cảnh quan tiền vạn vật thiên nhiên vượt trội mang lại vùng bờ cõi phía Nam là

A

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

B

rừng cận xích đạo gió mùa rét.

Thành phần loại cướp ưu thế ở trong phần bờ cõi phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi ở miền Bắc hạ thấp rộng lớn đối với miền Nam đa phần vì

A

có nền sức nóng chừng thấp rộng lớn.

B

có nền sức nóng chừng cao hơn nữa.

C

có nền địa hình thấp rộng lớn.

D

có nền địa hình cao hơn nữa.

Mùa thô ở Bắc Sở không thâm thúy như ở Nam Sở VN đa phần do

A

mạng lưới sông ngòi dày quánh rộng lớn.

B

sự thay đổi của những hồ nước chứa chấp nước.

C

Xem thêm: the firefighters fought the blaze while the crowd was looking on it

nguồn nước ngầm đa dạng và phong phú rộng lớn.

D

ảnh hưởng trọn của gió mùa rét Đông Bắc.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên thân thuộc nhị chống Đông Trường Sơn và Tây Nguyên đa phần do

A

tác động của gió mùa rét và phía những mặt hàng núi.

B

độ cao địa hình và tác động của biển lớn.

C

ảnh hưởng trọn của biển lớn và lớp phủ thực vật.

D

độ cao địa hình và phía những mặt hàng núi.

Ở nước tao, vạn vật thiên nhiên vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc ở đặc điểm nào sau đây?

A

Mùa đông đúc đến sớm rộng lớn ở vùng núi thấp.

B

Mùa đông đúc đến muộn và kết thúc sớm rộng lớn.

C

Mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn rộng lớn.

D

Khí hậu lạnh chủ yếu vì thế gió mùa Đông Bắc.

Vùng phía Nam VN không sở hữu đai ôn đới gió mùa rét bên trên núi vì

B

không có tính cao bên trên 2600 m.

C

không sở hữu gió mùa rét Đông Bắc hoạt động và sinh hoạt.

Biểu hiện tại nào là tại đây không thể hiện tại sự không giống nhau về nhiệt độ thân thuộc nhị miền Nam, Bắc?

Biên chừng sức nóng năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam đa phần do

A

gần chí tuyến, sở hữu dông Tín phong.

B

có mùa ướp lạnh, địa hình thấp.

C

có dông fơn Tây Nam, địa hình cao.

D

gần chí tuyến, sở hữu mùa ướp lạnh.

Thiên nhiên VN phân hóa theo hướng Bắc - Nam không phải vì thế nguyên vẹn nhân nào là sau đây?

A

Các mặt hàng núi được đặt theo hướng tây - đông đúc.

B

Lãnh thổ rộng lớn bao la 70 kinh tuyến.

C

Lãnh thổ trải lâu năm khoảng tầm 150 vĩ tuyến.

D

Phạm vi hoạt động và sinh hoạt gió mùa rét Đông Bắc.

Khí hậu thoáng mát, nhiệt độ tăng cùng theo với khu đất feralit sở hữu mùn của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi ở VN vẫn tạo ra tiện nghi cho

A

các loài loại vật kể từ phương Nam di trú lên.

B

rừng cận xích đạo lá rộng lớn cải cách và phát triển mạnh.

C

quá trình feralit ra mắt với độ mạnh mạnh.

D

rừng cận sức nóng lá rộng lớn và lá kim cải cách và phát triển.

Gió mùa Tây Nam cho tới sớm rộng lớn đã trải mang lại chống Nam Tây Bắc có

A

mùa hạ cho tới sớm rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

B

mùa hạ ngắn lại hơn nữa ở vùng núi Đông Bắc.

C

mùa hạ cho tới muộn rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

D

mùa hạ kết giục sớm rộng lớn vùng Đông Bắc.

Sự phân loại mùa nhiệt độ trở thành mùa mưa và mùa thô ở trong phần bờ cõi phía Nam đặc trưng rõ ràng kể từ vĩ độ

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN sở hữu điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Cảnh quan tiền cận xích đạo gió mùa rét.

B

Cảnh quan tiền nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Xem thêm: no one runs the internet

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

D

Cảnh quan tiền tương tự vùng ôn đới núi cao.