suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Câu hỏi:

11/10/2019 129,482

A. khả năng tích năng lượng điện cho tới nhị đặc biệt của chính nó. 

Bạn đang xem: suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

B. khả năng dự trữ năng lượng điện của mối cung cấp năng lượng điện. 

C. năng lực tiến hành công của mối cung cấp năng lượng điện. 

Đáp án chủ yếu xác

D. năng lực ứng dụng lực của mối cung cấp năng lượng điện.

Giải thích: Đáp án C

+ Suất năng lượng điện động đặt điều trung cho tới năng lực tiến hành công của mối cung cấp năng lượng điện.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là trở nên trở R thì hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị đặc biệt của mối cung cấp điện

A. không thay đổi Khi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch tăng.

B. giảm Khi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch tăng.

C. tỉ lệ thuận với độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập mạch.

D. tỉ trọng nghịch ngợm với độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập mạch.

Câu 2:

Chọn câu đúng: Theo tấp tểnh luật Ôm cho tới toàn mạch (mạch kín bao gồm mối cung cấp và năng lượng điện trở) thì độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch kín

A. tỉ lệ nghịch ngợm với năng lượng điện trở ngoài của mối cung cấp.

B. tỉ trọng nghịch ngợm với suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với năng lượng điện trở nhập của mối cung cấp.

D. tỉ trọng nghịch ngợm với tổng năng lượng điện trở toàn mạch.

Câu 3:

Trong một mạch kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E, năng lượng điện trở nhập r và mạch ngoài đem năng lượng điện trở R. Hệ thức này tại đây nêu lên nguyệt lão contact trong những đại lượng bên trên với độ mạnh loại năng lượng điện I chạy nhập mạch?

A. 

Xem thêm: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

B. 

C. 

D. 

Câu 4:

Quy ước chiều loại năng lượng điện là

A. chiều dịch trả của những electron. 

B. chiều dịch trả của những ion.

C. chiều dịch trả của những ion âm.  

D. chiều dịch trả của những năng lượng điện dương.

Câu 5:

Cường phỏng loại năng lượng điện được đo bởi khí cụ này sau đây?

A. ampe nối tiếp.          

B. Công tơ năng lượng điện.   

C. Lực nối tiếp.   

D. nhiệt độ nối tiếp.

Câu 6:

Công thức xác lập độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi là:

A. 

B. 

C. 

Xem thêm: diện tích hình tam giác lớp 5

D.