sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Câu hỏi:

17/09/2020 24,574

Bạn đang xem: sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

C. Tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu hoá hoá học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là C

Thú ăn thịt chi phí hoá chất hóa học và cơ trí thức ăn

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý này tiếp sau đây ko chính với kết cấu của ống chi phí hoá ở người?

A. Trong ống chi phí hoá của người dân có ruột non

B. Trong ống chi phí hoá của người dân có thực quản

C. Trong ống chi phí hoá của người dân có dạ dày

D. Trong ống chi phí hoá của người dân có diều

Câu 2:

Ý này tiếp sau đây ko chính với ưu thế của ống chi phí hoá đối với túi chi phí hoá?

A. Dịch chi phí hoá không biến thành hoà loãng

B. Dịch chi phí hoá được hoà loãng

C. Ống chi phí hoá được phân hoá trở thành những thành phần không giống nhau tạo nên cho việc thường xuyên hoá về chức năng

D. Có sự phối hợp đằm thắm chi phí hoá hoá học tập và cơ học

Câu 3:

Ý này tiếp sau đây ko chính với việc chi phí hoá đồ ăn trong số thành phần của ống chi phí hoá ở người?

A. Ở đại tràng với chi phí hoá cơ học tập và hoá học

B. Ở bao tử với chi phí hoá cơ học tập và hoá học

C. Ở mồm với chi phí hoá cơ học tập và hoá học

D. Ở ruột non với chi phí hoá cơ học tập và hoá học

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

Câu 4:

Đặc điểm này tiếp sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn

B. Ruột dài

C. Manh tràng phân phát triển

D. Ruột ngắn

Câu 5:

Khi trình bày về việc hấp thụ đồ ăn trong số thành phần của ống hấp thụ ở người, tuyên bố này sau đó là sai?

A. Ở đại tràng với hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học

B. Tiêu hóa chất hóa học ở ruột non cần thiết rộng lớn dạ dày

C. Ở mồm với enzim amilaza phân giải tinh ma bột

D. Ở bao tử chỉ chứa chấp enzim pepsin

Câu 6:

Sự chi phí hoá đồ ăn ở thú ăn cỏ như vậy nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học

B. Tiêu hoá hoá, cơ học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

C. Chỉ chi phí hoá cơ học

D. Chỉ chi phí hoá hoá học

Câu 7:

Những điểm tương đương nhau vô chi phí hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

A. Đều chi phí hoá nước ngoài bào ra mắt vô ống chi phí hoá

B. Cấu tạo nên Ruột non và Manh tràng

C. Đều bao gồm 2 quy trình biến chuyển đổi: cơ học tập và hoá học

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

D. Cả A và C