sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng

hint-header

Cập nhật ngày: 03-11-2022

Bạn đang xem: sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng


Chia sẻ bởi: Nguyễn Mạnh Huy


Sóng trung tần ở máy thu thanh sở hữu trị số khoảng:

Chủ đề liên quan

Khối này của sản phẩm tăng âm triển khai trách nhiệm khuếch tán hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm vạc đi ra loa?

A

Khối mạch khuếch tán hiệu suất.

B

Khối mạch chi phí khuếch tán.

D

Khối mạch khuếch tán trung gian lận.

Cường chừng tiếng động vô máy tăng âm vì thế mạch này quyết định:

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Mạch này ko nên là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Báo hiệu và bảo đảm năng lượng điện áp.

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là:

Các mầu cơ bạn dạng vô máy thu hình color là:

Chọn phương án sai trong những câu sau: Công dụng của mạch năng lượng điện tử tinh chỉnh và điều khiển là:

A

Điều khiển những thông số kỹ thuật của vũ trang.

B

Điều khiển những vũ trang gia dụng.

C

Điều khiển những trò đùa vui chơi.

Trong máy thu hình việc xử lý tiếng động, hình hình ảnh.

D

Tùy nằm trong vô máy vạc.

Các khối cơ bạn dạng của phần thu vô khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là gì?

A

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới lưới năng lượng điện.

B

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những điểm hấp phụ.

C

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những trạm trở thành áp.

D

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những trạm đóng góp hạn chế.

Chọn câu sai:

A

Nối tam giác, nối hình sao.

B

Nối hình sao , nối tam giác .

C

Nối tam giác , vô cơ hội giắt hình sao .

D

Nối hình sao , nối tam giác.

Lưới năng lượng điện vương quốc là một trong những tập kết gồm:

A

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những hộ hấp phụ.

B

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm đóng góp, hạn chế.

C

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm trở thành áp.

Xem thêm: what do you do for a living

D

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm năng lượng điện.

Việc đấu sao hoặc tam giác của chuyển vận thân phụ trộn tùy theo :

B

Điện áp của mối cung cấp và chuyển vận.

Trong máy vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, thân phụ suất năng lượng điện động vô thân phụ cuộn dây :

A

Cùng biên chừng, nằm trong tần số, tuy nhiên không giống nhau về trộn.

B

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên chừng.

C

Cùng biên chừng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

D

Cùng biên chừng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm:

A

Nguồn năng lượng điện, những trạm trở thành áp và những hộ hấp phụ.

B

Nguồn năng lượng điện, lối chạc và những hộ hấp phụ.

C

Nguồn năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ hấp phụ.

D

Nguồn năng lượng điện, những trạm đóng góp hạn chế và những hộ chi thụ

Khi chuyển vận nối sao sở hữu chạc trung tính, nếu như một chạc trộn bị đứt thì năng lượng điện áp ném lên chuyển vận của 2 trộn còn lại

Nếu chuyển vận nối tam giác giắt vô mối cung cấp nối hình sao 4 chạc thì dùng:

Nếu chuyển vận thân phụ trộn đối xứng, Lúc nối hình sao thì:

A

Id = Ip.

C

.

D

và Ud = Up.

Nếu chuyển vận thân phụ trộn đối xứng, Lúc nối hình tam giác thì:

A

Id = Ip

C

D

và Ud = Up

Mắc 6 đèn điện sở hữu U = 110V vô mạch năng lượng điện 3 trộn 3 chạc với Ud = 380V, cơ hội giắt này bên dưới đấy là đúng:

A

Mắc tuy vậy song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

B

Mắc tuy vậy song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

C

Mắc tiếp nối nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

D

Mắc tiếp nối nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

Hộp đấu chạc bên trên vỏ mô tơ năng lượng điện xoay chiều thân phụ trộn sở hữu 6 cọc đấu chạc nhằm mục đích thuận tiện mang đến việc:

A

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc bám theo năng lượng điện áp của lưới năng lượng điện.

B

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc bám theo cấu trúc của mô tơ.

C

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

Thay thay đổi chiều xoay của mô tơ.

D

Cả thân phụ phương án còn sót lại đều chính.