sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

Câu hỏi:

27/06/2023 17,267

Bạn đang xem: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

A. Có thể ghi lại cấu tạo và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

D. Phải nhập tài liệu ngay

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mượt nào là tại đây ko cần là hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

A. Microsoft Access

B. Oracle

C. Microsoft SQL server

D. Microsoft Excel

Câu 2:

Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:

A. Đọc dữ liệu

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

C. Thêm dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Câu 3:

Sau Khi tạo ra link Một trong những bảng vô quy mô tài liệu mối liên hệ, rất có thể triển khai việc làm nào là bên dưới đây?

A. Tổng phù hợp tài liệu chỉ từ một bảng

B. Tổng phù hợp tài liệu chỉ còn 2 bảng

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

C. Tổng phù hợp tài liệu chỉ còn 3 bảng

D. Tổng phù hợp tài liệu từ khá nhiều bảng

Câu 4:

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs):

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Câu 5:

Hai bảng vô một CSDL mối liên hệ link cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)

Câu 6:

Xét về mặt mày cấu tạo, tính chất ngôi trường (field) vô quy mô tài liệu mối liên hệ được hiểu là

A. Cột của bảng

B. Hàng của bảng

C. Tính hóa học của trường

D. Mô mô tả trường

Xem thêm: hình học không gian lớp 11