sản phẩm của pha sáng

Câu hỏi:

23/03/2020 44,720

Bạn đang xem: sản phẩm của pha sáng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Pha sáng sủa của quang quẻ phù hợp là trộn fake hóa tích điện của khả năng chiếu sáng Mặt Trời và đã được diệp lục hít vào trở thành tích điện của những link chất hóa học vô ATP và NADPH → Sản phẩm của trộn sáng sủa bao gồm ATP, NADPH và O2 (có xuất xứ kể từ quy trình quang quẻ phân li nước).

Sản phẩm của trộn sáng sủa là gì (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi vô quang quẻ phù hợp sở hữu xuất xứ kể từ đâu?

Câu 2:

Nêu định nghĩa và ĐK cần phải có của trộn sáng sủa vô quang quẻ phù hợp.

Câu 3:

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

Pha sáng sủa quang quẻ phù hợp hỗ trợ mang lại trộn tối thành phầm này sau đây?

  A - CO2 và ATP.

  B - Năng lượng khả năng chiếu sáng,

  C - Nước và O2.

  D - ATP và NADPH.

Câu 4:

Giai đoạn quang quẻ phù hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây mía là tiến độ này sau đây?

   A - Quang phân li nước

   B - Chu trình Canvin

   C - Pha sáng sủa.

   D - Pha tối.

Câu 5:

Những phù hợp hóa học này đem tích điện khả năng chiếu sáng vô trộn tối nhằm đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Câu 6:

Xem thêm: công thức lượng giác 11

Quan sát những hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự tương đương nhau và không giống nhau Một trong những tuyến phố C3, C4 và tuyến phố CAM.