sản phẩm của giai đoạn hoạt hóa axit amin là

Câu hỏi:

04/03/2020 70,485

Bạn đang xem: sản phẩm của giai đoạn hoạt hóa axit amin là

B. Phức hợp ý aa-tARN.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Giai đoạn hoạt hoá axit amin ra mắt như sau:

- Dưới hiệu quả của 1 số ít enzim, những a.a tự tại nhập môi trường thiên nhiên nội bào được hoạt hoá nhờ gắn kèm với hợp ý hóa học ATP

- aa + ATP → aa hoạt hoá

- Nhờ ứng dụng của enzim quánh hiệu, a.a được hoạt hoá link với tARN tương ứng→ phức tạp a.a – tARN.

- aa hoạt hoá + tARN → Phức hợp ý aa - tARN

Vậy thành phầm của quá trình hoạt hóa axit amin đó là phức tạp aa-tARN.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mỗi ADN con cái sau nhân song đều sở hữu một mạch của ADN u, mạch còn sót lại được tạo hình kể từ những nuclêôtit tự tại. Đây là hạ tầng của nguyên vẹn tắc:

A. Bổ sung và bảo toàn.

B. Bán bảo toàn.

C. Bổ sung.

D. Bổ sung và buôn bán bảo toàn.

Câu 2:

Trong 64 cỗ tía mã DT, với 3 cỗ tía ko mã hoá mang lại axit amin nào là. Các cỗ tía bại liệt là:

A. UAG, UAA, UGA.

B. UUG, UGA, UAG.

C. UUG, UAA, UGA.

D. UGU, UAA, UAG.

Câu 3:

Ở một loại thực vật, ren A qui lăm le tính trạng phân tử đỏ ửng trội trọn vẹn đối với ren a qui lăm le tính trạng lặn phân tử white color. Trong một luật lệ lai, nếu như ở mới F1 với tỉ trọng 35 cây phân tử đỏ: 1 cây phân tử white thì loại ren của những cây cha mẹ là:

A. AAa x AAaa.

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

B. AAa x AAa.

C. AAaa x AAaa.

D. A, B, C trúng.

Câu 4:

Xét một ren bao gồm 2 alen trội-lặn trọn vẹn. Số loại luật lệ lai không giống nhau về loại ren tuy nhiên mang lại mới sau đồng tính là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 5:

Trao thay đổi đoạn ko cân nặng thân thiết 2 crômatit nhập cặp tương đương tạo nên hiện tại tượng

A. Chuyển đoạn.

B. Đảo đoạn.

C. Hoán vị ren.

D. Lặp đoạn và tổn thất đoạn

Câu 6:

Đột phát triển thành chéo bội là việc biến hóa con số NST tương quan tới

A. Một số cặp NST.

B. Một số hoặc toàn cỗ những cặp NST.

C. Một, một trong những hoặc toàn cỗ những cặp NST.

Xem thêm: the next stage in the development of television is

D. Một hoặc một trong những cặp NST.