sách toán lớp 6 tập 1

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, thầy giáo và những em học viên Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang xem: sách toán lớp 6 tập 1

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 1. Tập thích hợp.
Bài 2. Cách ghi số ngẫu nhiên.
Bài 3. Thứ tự động nhập tập kết những số ngẫu nhiên.
Bài 4. Phép nằm trong và luật lệ trừ số ngẫu nhiên.
Bài 5. Phép nhân và luật lệ phân chia số ngẫu nhiên.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài 6. Luỹ quá với số nón ngẫu nhiên.
Bài 7. Thứ tự động triển khai những luật lệ tính.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương I.
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 8. Quan hệ phân chia không còn và đặc thù.
Bài 9. Dấu hiệu phân chia không còn.
Bài 10. Số thành phần.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài 11. Ước công cộng. Ước công cộng lớn số 1.
Bài 12. Bội công cộng. Bội công cộng nhỏ nhất.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương II.
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN.
Bài 13. Tập thích hợp những số vẹn toàn.
Bài 14. Phép nằm trong và luật lệ trừ số vẹn toàn.
Bài 15. Quy tắc lốt ngoặc.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài 16. Phép nhân số vẹn toàn.
Bài 17. Phép phân chia không còn. Ước và bội của một số trong những vẹn toàn.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương III.
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN.
Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân nặng.
Bài đôi mươi. Chu vi và diện tích S của một số trong những tứ giác đang được học tập.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương IV.
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN.
Bài 21. Hình sở hữu trục đối xứng.
Bài 22. Hình sở hữu tâm đối xứng.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tấm thiệp và chống học tập của em.
Vẽ hình giản dị với ứng dụng GeoGebra.
Sử dụng PC di động cầm tay.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tác giả

Bình luận