sách toán 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vày những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng và kiến thức trình diễn ở trên đây đều khởi nguồn từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tớ và quay về hỗ trợ chúng ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, khi tham gia học Toán theo đuổi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức

Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta thấy sự quan trọng cần mang đến những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua bại, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời văn minh, này đó là năng lực “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực tiễn đưa về Việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng và kiến thức tiếp tục biết giải quyết và xử lý Việc thực tiễn đưa đề ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực tiễn đưa cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực tiễn đưa, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em cứng cáp nhanh gọn lẹ và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập phù hợp và những phép tắc toán bên trên hội tụ.
Bài tập luyện cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình số 1 nhị ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn.
Bài tập luyện cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng vô tam giác.
Bài tập luyện cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa mở màn.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhị vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một trong những.
Bài 10. Vectơ vô mặt mày bằng toạ phỏng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ.
Bài tập luyện cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số tầm và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo phỏng phân giã.
Bài tập luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tìm hiểu một trong những kỹ năng và kiến thức về tài chủ yếu.
Mạng xã hội: Lợi và kinh.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)