sách giáo khoa tiếng anh

VIETNAMESE

sách giáo khoa

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh

sách học

Sách giáo khoa là những tư liệu dạy dỗ được design và biên soạn nhằm dùng vô quy trình giảng dạy dỗ và học hành bên trên những ngôi trường học tập. Chúng thông thường được dùng nhằm hỗ trợ kỹ năng và vấn đề cơ phiên bản trong những môn học tập như toán học tập, ngữ văn, khoa học tập, lịch sử vẻ vang và nhiều môn học tập không giống.

1.

Xem thêm: hô hào vận động đông du

Sách giáo khoa hỗ trợ những phân tích và lý giải và ví dụ rõ rệt sẽ giúp đỡ học viên hiểu những định nghĩa phức tạp.

The textbook provided clear explanations and examples lớn help students understand complex concepts.

2.

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

Cô ấy ghi lại những điểm cần thiết vô sách giáo khoa và chú thích bên mép.

She highlighted important points in the textbook and took notes in the margins.

Chúng tớ nằm trong học tập một trong những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh ngay gần nghĩa nhau như textbook, curriculum, syllabus nha! - textbook: (sách giáo khoa) An introductory textbook on geometry generally begins with basic definitions. (Sách giáo khoa nhập môn về hình học tập thông thường chính thức với những khái niệm cơ phiên bản.) - curriculum (chương trình giảng dạy): What subjects does your curriculum include? (Chương trình giảng dạy dỗ của người tiêu dùng bao gồm những môn nào?) - syllabus (đề cương môn học): How can computer skills be integrated into the syllabus? (Làm thế nào là nhằm tích thích hợp những khả năng tin cậy học tập vô đề cương môn học?)