quan hệ cạnh tranh là

Câu hỏi:

08/07/2020 8,337

Bạn đang xem: quan hệ cạnh tranh là

A. các thành viên nhập quần thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau giành mối cung cấp sinh sống hoặc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau con cháu.

Đáp án chủ yếu xác

B. các thành viên nhập quần thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau giành mối cung cấp sinh sống như đồ ăn, điểm ở, độ sáng.

C. các thành viên nhập quần thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giành nhau con cháu nhằm giao hợp.

D. các thành viên nhập quần thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau giành mối cung cấp sinh sống hoặc điểm ở của quần thể.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần tự động luận

Nội dung thắc mắc 1

Trình bày điểm lưu ý thích ứng của thực vật với độ sáng.

Câu 2:

Hiện tượng con số thành viên của quần thể bị ngưng trệ ở tại mức chắc chắn vị mối liên hệ sinh thái xanh nhập quần xã gọi là:

A. cân vị sinh học

B. cân vị quần thể

C. khống chế sinh học tập.

D. giới hạn sinh thái

Câu 3:

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

Các cây phân tử trần trước tiên xuất hiện nay ở:

A. Kỉ Tam Điệp

B. Kỉ Giura

C. Kỉ Phấn Trắng

D. Kỉ Pecmơ

Câu 4:

Hệ tương tác này sau đây trong số những loại đại phân tử được cho phép cải cách và phát triển trở thành khung người loại vật đem năng lực tự động nhân song, tự động thay đổi mới:

A. Prôtêin – lipit

B. Prôtêin – saccarit

C. Prôtêin – prôtêin

D. Prôtêin – axit nuclêôtit

Câu 5:

Quan hệ tương hỗ nhập quần thể là:

A. mối mối liên hệ trong số những thành viên loại vật nhập một vùng tương hỗ cho nhau trong số hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

B. mối mối liên hệ trong số những thành viên loại vật gom nhau trong số hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

C. mối mối liên hệ trong số những thành viên nằm trong loại tương hỗ nhau trong các việc di trú tự mùa thay cho thay đổi.

D. mối mối liên hệ trong số những thành viên nằm trong loại tương hỗ cho nhau trong số hoạt động và sinh hoạt sinh sống.

Xem thêm: khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 6:

Quần thể loại vật là gì? Các đặc thù cơ bạn dạng của quần thể.