qua thấu kính hội tụ nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

Câu hỏi:

29/05/2020 69,796

Đáp án D. Xem Điểm lưu ý hình ảnh tạo ra vì chưng thấu kính quy tụ SGK

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật bằng phẳng nhỏ bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính quy tụ chi phí cự 30 centimet một khoảng tầm 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. sau kính 60 cm

B. trước kính 60 cm

C. sau kính đôi mươi cm

D. trước kính đôi mươi cm

Câu 2:

Một vật bịa đặt trước một thấu kính 40 centimet cho 1 hình ảnh trước thấu kính đôi mươi centimet. Đây là

A. thấu kính quy tụ sở hữu chi phí cự 40 cm

B. thấu kính phân kì sở hữu chi phí cự 40 cm

C. thấu kính phân kì sở hữu chi phí cự đôi mươi cm

D. thấu kính quy tụ sở hữu chi phí cự đôi mươi cm

Câu 3:

Đặt một vật bằng phẳng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi phí cự đôi mươi centimet một khoảng tầm 60 centimet. hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

D. sau kính 30 cm

Câu 4:

Đặt một vật bằng phẳng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ chi phí cự đôi mươi centimet cơ hội kính 100 centimet. Hình ảnh của vật

A. trái chiều và vì chưng 1/4 vật

B. nằm trong chiều và vì chưng 1/4 vật

C. trái chiều và vì chưng 1/3 vật

D. nằm trong chiều và vì chưng 1/3 vật

Câu 5:

Qua thấu kính quy tụ, nếu như vật mang đến hình ảnh ảo thì hình ảnh này

A. ở trước kính và to hơn vật

B. ở sau kính và to hơn vật

C. ở trước kính và nhỏ rộng lớn vật

D. ở sau kính và nhỏ rộng lớn vật

Câu 6:

Đặt một vật bằng phẳng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng tầm 40 centimet, hình ảnh của vật hứng được bên trên một chắn và cao vì chưng 3 vật. Thấu kính này là

A. thấu kính quy tụ chi phí cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi phí cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi phí cự 40 cm

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

D. thấu kính phân kì chi phí cự 30 cm