polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

27/11/2019 26,691

Đáp án B

Thủy tinh ma hữu cơ(plexigas) được pha chế vì thế phản xạ trùng khớp metyl metacrylat.

Metyl meacrylat với công thức chất hóa học là CH2=C(CH3)COOCH3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ visco nằm trong loại tơ?

A. Poliamit.

B. Polieste.

C. Thiên nhiên.

D. Bán tổ hợp.

Câu 2:

Trùng thích hợp hiđrocacbon nào là tại đây đưa đến polime dùng làm tạo ra cao su thiên nhiên buna?

A. Buta-1,3-đien.

B. Penta-1,3-đien

C. But-2-en.

D. 2-metylbuta-1,3-đien.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Bản hóa học kết cấu chất hóa học của tơ nilon là poliamit.

B. nilon, tơ tằm, tơ vô cùng kiên cố với sức nóng.

Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

C. Quần áo nilon, len, tơ tằm tránh việc giặt với xà chống có tính kiềm cao.

D. Bản hóa học kết cấu chất hóa học của sợi bông xenlulozo.

Câu 4:

Polime được pha chế vì thế phản xạ trùng khớp là

A. polietilen.

B. xenlulozơ triaxetat.

C. poli (etylen-terephtalat).

D. nilon-6,6

Câu 5:

Polime nào là sau đây không phải là bộ phận chủ yếu của hóa học dẻo

A. Poli (vinyl clorua).

B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Polietilen.

Câu 6:

Trong những polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime với xuất xứ kể từ xenlulozo là

A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

B.visco và tơ nilon-6.

C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.

Xem thêm: 100 từ bất quy tắc thông dụng lớp 7

D. sợi bông và tơ visco.