pin quang điện hoạt động dựa vào

Câu hỏi:

25/05/2021 25,601

Bạn đang xem: pin quang điện hoạt động dựa vào

A. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện ngoài.

B. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô.

Đáp án chủ yếu xác

C. Hiện tượng giã sắc khả năng chiếu sáng.

D. Sự phân phát quang quẻ của những hóa học.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Pin quang quẻ năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt phụ thuộc hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện trong

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là là sai?

A. Điện trở của quang quẻ trở tụt giảm mạnh khi với khả năng chiếu sáng tương thích hấp thụ vào.

B. Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt của toàn bộ những tế bào quang quẻ năng lượng điện đều dựa vào hiện tượng lạ quang quẻ dẫn.

C. Trong pin quang quẻ năng lượng điện, quang quẻ năng đổi khác thẳng trở nên năng lượng điện năng.

D. Có một vài tế bào quang quẻ năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt khi được kích ứng vị khả năng chiếu sáng bắt gặp.

Câu 2:

Chọn câu phân phát biểu sai về pin quang quẻ năng lượng điện.

A. Hoạt động phụ thuộc hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện vô xẩy ra lân cận một tấm chắn.

B. Là mối cung cấp năng lượng điện trở nên đối thẳng quang quẻ năng trở nên năng lượng điện năng.

C. Là mối cung cấp năng lượng điện đổi khác toàn cỗ tích điện Mặt Trời trở nên năng lượng điện năng.

D. Có suất năng lượng điện động ở trong vòng kể từ 0,5V cho tới 0,8V.

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng lúc nói tới hiện tượng lạ quang quẻ dẫn?

A. Hiện tượng quang quẻ dẫn là hiện tượng lạ tụt giảm mạnh năng lượng điện trở suất của hóa học cung cấp dẫn khi bị thắp sáng.

Xem thêm: số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

B. Trong hiện tượng lạ quang quẻ dẫn, electron được giải tỏa thoát khỏi khối cung cấp dẫn.

C. Một trong mỗi phần mềm cần thiết của hiện tượng lạ quang quẻ dẫn là sự sản xuất đèn ống( đèn Nêon).

D. Trong hiện tượng lạ quang quẻ dẫn, tích điện quan trọng nhằm giải tỏa electron link trở nên electron dẫn cũng khá được cung ứng vị nhiệt độ.

Câu 4:

Chọn câu đúng:

A. Năng lượng kích hoạt vô hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện vô nhỏ rộng lớn công bay của electron ngoài sắt kẽm kim loại vô hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài.

B. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô ko bứt electron ngoài khối hóa học cung cấp dẫn.

C. Giới hạn quang quẻ dẫn của hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện vô hoàn toàn có thể nằm trong vùng mặt trời.

D. A, B, C đều trúng.

Câu 5:

Chọn câu sai. Trong hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện vô và hiện tượng lạ quang quẻ điện:

A. đều bứt được những electron bứt thoát khỏi khối hóa học.

B. đều phải sở hữu bước sóng giới hạn λ0

C. tích điện quan trọng nhằm giải tỏa electron vô khối cung cấp dẫn nhỏ rộng lớn công bay của electron ngoài sắt kẽm kim loại.

D. bước sóng số lượng giới hạn của hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện phía bên trong hoàn toàn có thể nằm trong vùng mặt trời.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây là đúng?

A. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô là hiện tượng lạ bứt êlectron thoát khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại khả năng chiếu sáng với bước sóng tương thích.

B. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô là hiện tượng lạ êlectron bị phun thoát khỏi sắt kẽm kim loại khi sắt kẽm kim loại bị nhóm rét.

C. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô là hiện tượng lạ êlectron link được giải tỏa trở nên êlectron dẫn khi hóa học cung cấp dẫn được chiếu vị sự phản xạ tương thích.

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

D. Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô là hiện tượng lạ năng lượng điện trở của vật dẫn sắt kẽm kim loại tạo thêm khi chiếu khả năng chiếu sáng vô sắt kẽm kim loại.