phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Câu hỏi:

16/11/2019 51,747

Bạn đang xem: phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

C. xà chống hóa.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Phản ứng thủy phân este vô môi trường thiên nhiên kiềm gọi là phản xạ xà hóa.

Tổng quát:

R-COO-R’ + NaOH H2O,to R-COONa + R’-OH

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà chống hóa trọn vẹn một trieste X vì chưng hỗn hợp NaOH chiếm được 9,2 gam glixerol và 83,4 g muối bột của một axit vĩ đại no Y. Chất Y là:

A. axit linoleic.

B. axit oleic.

C. axit stearic.

D. axit panmitic.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây không đúng?

A. Chất vĩ đại là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon nhiều năm, ko phân nhánh.

B. Chất vĩ đại ko tan nội địa.

C. Dầu ăn và dầu chất trơn tru với nằm trong bộ phận thành phần.

D. Chất vĩ đại là thực phẩm cần thiết của loài người.

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn m gam một hóa học vĩ đại triglixerit cần thiết 1,61 mol O2, sinh rời khỏi 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho m gam hóa học vĩ đại bên trên tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì lượng muối bột tạo ra trở nên là

A. 18,28 gam.

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

B. 17,42 gam.

C. 17,72 gam.

D. 18,68 gam.

Câu 4:

Cho 26,4 gam láo lếu phù hợp nhị hóa học cơ học với nằm trong công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được hỗn hợp X chứa chấp 28,8 gam láo lếu phù hợp muối bột và m gam ancol Y. Đun Y với hỗn hợp H2SO4 quánh ở nhiệt độ phỏng phù hợp chiếm được hóa học cơ học Z với tỉ khối khá đối với Y vì chưng 0,7. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 9,6.

B. 6,4.

C. 6,0.

D. 4,6.

Câu 5:

Thủy phân este X vô môi trường thiên nhiên kiềm, chiếm được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H2COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 6:

Este CH3COOC2H5 tính năng với NaOH sinh ra:

A. HCOONa, C2H5OH.

B. CH3CH2COONa, C2H5OH.

C. CH3COONa, C2H5OH.

Xem thêm: có tài mà không có đức

D. CH3COONa, CH3OH.