phân bón hóa học 11

I. PHÂN ĐẠM

- Phân đạm là những thích hợp hóa học hỗ trợ Nitơ mang lại cây cối.

Bạn đang xem: phân bón hóa học 11

Quảng cáo

- Tác dụng: kích ứng quy trình phát triển của cây, tăng tỉ trọng protêin thực vật.

- Độ đủ dinh dưỡng Reviews vì thế %N nhập phân.

1. Phân đạm Amoni

- Là những muối hạt amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

- Dùng bón cho những loại khu đất không nhiều chua.

* Lưu ý: Khi tan nội địa, muối hạt amoni thủy phân tạo nên môi trường xung quanh axit nên chỉ có thể phù hợp bón mang lại khu đất it chua hoặc khu đất và đã được khử chua trước vì thế vôi sinh sống (CaO)

2. Phân đạm Nitrat

- Là những muối hạt Nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

- Amoni với môi trường xung quanh axit còn Nitrat với môi trường xung quanh trung tính.

⇒ Vùng khu đất chua bón nitrat, vùng khu đất kiềm bón amoni.

3. Urê

- CTPT: (NH2)2CO, 46%N.

- Điều chế: CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O.

- Tại sao Urê được dùng rộng lớn rãi? Do urê trung tính và dung lượng nitơ cao.

- Giai đoạn nào là của cây cối yên cầu nhiều phân đạm hơn? Giai đoạn phát triển của cây.

II. PHÂN LÂN

- Phân với chứa chấp nhân tố Phường, với 2 loại.

- Cung cung cấp photpho mang lại cây bên dưới dạng ion photphat PO43-.

- Cần thiết mang lại cây ở thời kỳ phát triển.

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

- Đánh giá bán vì thế hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho với nhập bộ phận của chính nó.

- Nguyên liệu: quặng photphoric và apatit.

- Các loại phân lân thông thường người sử dụng là:

   + Supephotphat đơn: Ca(H2PO4)2.CaSO4 (14-20% P2O5).

   + Supephotphat kép: Ca(H2PO4)2 (40-50% P2O5).

   + Phân lân nung chảy: Hỗn thích hợp quặng apatit với đá xà vân và kêu ca ly (12-14% P2O5).

III. PHÂN KALI

- Cung cung cấp nhân tố Kali mang lại cây bên dưới dạng ion K+.

- Tác dụng: tăng mạnh mức độ kháng dịch, kháng rét và chịu đựng hạn của cây.

- Đánh giá bán vì thế hàm lượng % K2O.

IV. PHÂN HỒN HỢP VÀ PHÂN PHỨC HỢP

1. Phân lếu hợp 

- Chứa cả tía nhân tố N, Phường, K được gọi là phân NPK, là thành phầm Khi trộn lộn những loại phân đơn theo dõi tỉ lệ N : Phường : K không giống nhau tùy từng loại khu đất và cây cối.

VD: Nitrophotka là lếu thích hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

2. Phân phức hợp 

- Là lếu thích hợp các hóa học được tạo nên vì thế tương tác chất hóa học của những hóa học.

VD: Amophot là lếu thích hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được Khi mang lại amoniac thuộc tính với axit photphoric.

V. PHÂN VI LƯỢNG

- Cung cung cấp mang lại cây những nhân tố như bo (B), kẽm (Zn), mangan (Mn), đồng (Cu), molipđen (Mo), … ở dạng thích hợp hóa học.

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

Sơ trang bị tư duy: Phân bón chất hóa học.

Loigiaihay.com