ở những nơi có khí áp cao sẽ có lượng mưaTrắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 (có đáp án): Ngưng ứ khá nước nhập khí quyển. Mưa (Phần 2)

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13: Nước đại dương và đại dương

  Xem chi tiết

  Bạn đang xem: ở những nơi có khí áp cao sẽ có lượng mưa

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 12: Nước đại dương và đại dương

  Xem chi tiết

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 14: Đất bên trên Trái Đất

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 12: Đất và sinh quyển

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và trả chỉnh

  Xem chi tiết

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 10 sách mới nhất khác:

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 3

  Xem chi tiết

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 4

  Xem chi tiết

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 5

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 3: Khí quyển

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 4: Thủy quyển

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 5: Sinh quyển

  Xem chi tiết

Với thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 13: Ngưng ứ khá nước nhập khí quyển. Mưa (phần 2) đem đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích ganh đua trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10.

Trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 13: Ngưng ứ khá nước nhập khí quyển. Mưa

Câu 1: Khu vực đem gió rét thường

Quảng cáo

A. cực kỳ không nhiều mưa hoặc không tồn tại mưa.

B. mưa cực kỳ thấp.

C. đem mưa rộng lớn.

D. là những vùng thô hạn.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 2: Khu vực Chịu đựng tác động của gió rét thông thường đem lượng mưa rộng lớn vì

A. Gió mùa mùa Đông thông thường rước mưa cho tới.

B. Gió mùa ngày hạ thổi kể từ đại dương nhập thông thường xuyên rước mưa cho tới.

C. Cả gió rét ngày hạ và gió rét mùa Đông đều rước mưa rộng lớn cho tới.

D. Thường xuyên Chịu đựng tác động của áp thấp.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 3: Theo chiều kinh tuyến, vùng Xích đạo có

A. lượng mưa tối đa.

B. nhiệt độ phỏng tầm năm tối đa.

C. nhiệt độ phỏng tầm năm thấp nhất.

D. lượng mưa tối thiểu.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 4: Vùng cực kỳ đem lượng mưa thấp nhất do

A. đem áp thấp, nhiệt độ phỏng cao.

B. đem áp thấp tuy nhiên nhiệt độ phỏng thấp.

C. đem áp cao, nhiệt độ phỏng cao.

D. đem áp cao, nhiệt độ phỏng thấp.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 5: Tại nhập vùng trong nước, xa thẳm biển có

A. đem mưa rất rộng lớn.

B. đem mưa rộng lớn tuy nhiên bám theo mùa.

C. cực kỳ không nhiều mưa hoặc không tồn tại mưa.

D. mưa kha khá nhiều.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 6: Khu vực địa điểm ngay sát đại dương và dòng sản phẩm đại dương lạnh lẽo chảy qua loa có

A. lượng mưa không nhiều.

B. lượng mưa nhiều.

C. nhiệt độ thô hạn.

D. nhiệt độ giá tiền, thô.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 7: Không khí chứa được nhiều khá nước và thực hiện khí áp hạn chế, điều này xẩy ra ở vùng

A. áp thấp ôn đới.

B. áp cao cận cực kỳ.

C. áp cao chí tuyến.

D. áp thấp xích đạo.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 8: Các vùng bên trên mặt phẳng Trái Đất bố trí bám theo lượng mưa hạn chế dần dần là

A. vùng xích đạo, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng cực kỳ.

B. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng cực kỳ.

C. vùng ôn đới, vùng xích đạo, vùng cực kỳ, vùng chí tuyến.

D. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng cực kỳ, vùng chí tuyến.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 9 Trên mặt phẳng Trái Đất, theo hướng kinh tuyến ôn đới điểm đem lượng mưa tối thiểu là

A. vùng xích đạo.

B. vùng chí tuyến.

C. vùng ôn đới.

D. vùng cực kỳ.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 10: Trên mặt phẳng Trái Đất, theo hướng kinh tuyến, điểm đem lượng mưa tối đa là:

A. vùng xích đạo.

B. vùng chí tuyến.

C. vùng ôn đới.

D. vùng cực kỳ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 11: Lượng mưa bên trên Trái Đất phân bổ không được đều bám theo vĩ phỏng thể hiện tại ở điểm lưu ý nào là bên dưới đây?

A. Mưa tối đa ở vùng xích đạo, mưa kha khá không nhiều ở vùng chí tuyến.

B. Mưa nhiều ở ôn đới và mưa không nhiều ở vùng cận xích đạo.

C. Mưa nhiều ở cực kỳ và cận cực kỳ, mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới gió mùa.

D. Mưa rất rộng lớn ở vùng nhiệt đới gió mùa và hầu hết không tồn tại mưa ở cực kỳ, cận cực kỳ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 12: Mưa ở những điểm ở sâu sắc nhập châu lục đa phần đem mối cung cấp gốc

A. kể từ biển vì thế bão táp thổi cho tới.

B. kể từ nước ngầm bốc lên.

C. kể từ hồ nước ao, rừng cây… bốc lên.

D. kể từ những vùng ven bờ biển.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Cho phiên bản đồ gia dụng sau:

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 (có đáp án): Ngưng ứ khá nước nhập khí quyển. Mưa (Phần 2)

LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN THẾ GIỚI

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng đồi núi nước ta là

Câu 13. Các điểm như quần hòn đảo In-đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ,… đem lượng mưa tầm nào là bên dưới đây?

A. Từ 201 – 500 milimet.

B. Từ 1001 – 2000 milimet.

C. Từ 501 – 1000 milimet.

D. Trên 2000 milimet.

Đáp án D.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa > 2000 milimet.

B2. Các điểm đem lượng mưa bên trên 2000 milimet là quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ.

Câu 14. Các điểm Tây Á, Trung Á, Bắc Phi đem lượng mưa tầm là

A. kể từ 201 – 500 milimet.

B. bên dưới 200 milimet.

C. kể từ 501 – 1000 milimet.

D. bên trên 2000 milimet.

Đáp án B.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa < 200 mm

B2. Các điểm đem lượng mưa < 200 milimet là Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

Câu 15: Các điểm đem lượng mưa bên trên 2000 milimet là

A. Quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ.

B. Quần hòn đảo In-đô-nê-xi-a, Bắc Phi, Nam Mĩ.

C. Bắc Phi, quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a và Tây Á.

D. Quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, tây-bắc Nam Mĩ, Trung Á.

Đáp án A.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa > 2000 milimet.

B2. Các điểm đem lượng mưa bên trên 2000 milimet là quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ.

Câu 16:Các điểm đem lượng mưa bên dưới 200 milimet là

A. Tây Á, Khu vực Đông Nam Á, Bắc Phi.

B. Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

C. Tây Á, Bắc Mĩ, Nam Phi.

D. Trung Á, Bắc Mĩ, Nam Phi.

Đáp án B.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa < 200 mm

B2. Các điểm đem lượng mưa < 200 milimet là Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

Câu 17. Khu vực cai trị của những quần thể khí áp cao ở vùng cận chí tuyến thông thường là nơi

A. những lãng phí mạc rộng lớn bên trên toàn cầu.

B. triệu tập nhiều núi lửa, động khu đất.

C. nhiều thiên tai vạn vật thiên nhiên.

D. lớp phủ thực vật cực kỳ cách tân và phát triển.

Đáp án A.

Giải thích: Tại quần thể khí áp cao, không gian độ ẩm ko bốc lên được, lại chỉ mất bão táp thổi chuồn, không tồn tại bão táp thổi cho tới -> nên mưa cực kỳ không nhiều hoặc không tồn tại mưa. Do vậy, bên dưới những áp cao cận chí tuyến thông thường đem những lãng phí mạc rộng lớn. Một số lãng phí mạc vượt trội như Xahara, Gô-bi,…

Câu 18. Gió Tây ôn đới và gió rét sẽ gây nên tác động nào là sau đây cho tới vùng bọn chúng thổi đến?

A. Gây rời khỏi hiện tượng lạ phơn.

B. Gây nên thô hạn, nền nhiệt độ cao.

C. Gây mưa rộng lớn, nhiều.

D. Gây biểu hiện nồm, thô.

Đáp án C.

Giải thích:

- Miền đem bão táp tây ôn đới thổi kể từ đại dương nhập tạo nên mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).

- Miền đem bão táp mùa: mưa nhiều (vì 1/2 năm là bão táp thổi kể từ biển nhập lục địa).

=> Các loại bão táp đem mưa nhiều cho tới vùng bọn chúng thổi đế là bão táp Tây ôn đới và gió rét.

Câu 19. Nhận tấp tểnh nào là sau đây đúng chuẩn nhất?

A. Chỉ đem frông lạnh lẽo tạo nên mưa còn frông giá tiền không khiến mưa.

B. Khi xuất hiện tại frông, ko không khí lạnh bị bốc lên rất cao tạo hình mây, tạo nên mưa.

C. Khi xuất hiện tại frông, không gian lạnh lẽo luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh.

D. Khi xuất hiện tại frông, không gian tiếp tục không tồn tại sự nhiễu động nào là.

Đáp án C.

Giải thích:

- Dọc những frông lạnh lẽo và giá tiền, không gian lạnh lẽo bốc lên bên trên ko không khí lạnh nên bị co hẹp và giá tiền chuồn, tạo ra mưa. Như vậy:

+ Cả frông lạnh lẽo và giá tiền đều tạo nên mưa => Nhận xét A ko chính.

+ Khi xuất hiện tại frông, không gian lạnh lẽo bị bốc lên rất cao tạo hình mây, mưa => đánh giá B ko chính.

+ Khi xuất hiện tại frông, không gian lạnh lẽo luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh => đánh giá C chính.

- Dọc những frông là điểm giành chấp thân thiện khối không gian lạnh lẽo và giá tiền kéo đến nhiễu loàn không gian => Nhận xét D ko chính.

Câu 20: Các lãng phí mạc rộng lớn bên trên toàn cầu thông thường phân bổ ở điểm cận chí tuyến là do:

A. Đây là điểm cảm nhận được mối cung cấp sự phản xạ kể từ Mặt Trời rộng lớn.

B. Chịu tác động của dòng sản phẩm đại dương giá tiền.

C. Đây là điểm cai trị của những quần thể khí áp cao.

D. Có lớp phủ thực vật thưa thớt.

Đáp án C.

Giải thích: Tại quần thể khí áp cao, không gian độ ẩm ko bốc lên được, lại chỉ mất bão táp thổi chuồn, không tồn tại bão táp thổi cho tới nên mưa cực kỳ không nhiều hoặc không tồn tại mưa. Do vậy, bên dưới những áp cao cận chí tuyến thông thường đem những lãng phí mạc lớn

Câu 21. Trên những sườn núi cao đón bão táp, càng lên rất cao lượng mưa nhập năm càng rộng lớn, tuy nhiên cho tới một phỏng tối đa tấp tểnh nhiệt độ hạn chế nên

A. lượng mưa nhập năm lại không nhiều.

B. lượng mưa nhập năm tăng mạnh.

C. đem nhiệt độ phỏng thấp, khí áp cao và không nhiều mưa.

D. không tồn tại hiện tượng lạ mưa nữa.

Đáp án A.

Giải thích: Cùng một sườn núi đón gió: càng lên rất cao, nhiệt độ phỏng càng hạn chế, tạo nên mưa rộng lớn (đặc biệt ở sườn núi đón gió), cho tới một phỏng tối đa tấp tểnh nhiệt độ hạn chế (do bão táp tạo nên mưa nhiều ở sườn núi, lên tới mức đỉnh nhiệt độ giảm xuống nhiều) nên lượng mưa hạn chế. Do vậy, ở đỉnh núi cao thông thường đem mưa không nhiều.

Câu 22: Nhận tấp tểnh nào là sau đây ko chủ yếu xác?

A. Chỉ đem frông lạnh lẽo tạo nên mưa còn frông giá tiền không khiến mưa.

B. Khi xuất hiện tại frông, không gian lạnh lẽo bị bốc lên rất cao tạo hình mây, tạo nên mưa.

C. Khi xuất hiện tại frông, không gian lạnh lẽo luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh.

D. Khi xuất hiện tại frông, không gian sẽ sở hữu sự nhiễu động mạnh.

Đáp án A.

Giải thích:

- Dọc những frông lạnh lẽo và giá tiền, không gian lạnh lẽo bốc lên bên trên ko không khí lạnh nên bị co hẹp và giá tiền chuồn, tạo ra mưa. Như vậy:

+ Cả frông lạnh lẽo và giá tiền đều tạo nên mưa => Nhận xét A ko chính.

+ Khi xuất hiện tại frông, không gian lạnh lẽo bị bốc lên rất cao tạo hình mây, mưa => đánh giá B chính.

+ Khi xuất hiện tại frông, không gian lạnh lẽo luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh => đánh giá C chính.

- Dọc những frông là điểm giành chấp thân thiện khối không gian lạnh lẽo và giá tiền kéo đến nhiễu loàn không gian => Nhận xét D chính.

Câu 23. Các vùng bên trên bền mặt mũi Trái Đất bố trí bám theo lượng mưa tăng dần dần là

A. vùng cực kỳ, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng Xích đạo.

B. vùng cực kỳ, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng Xích đạo.

C. vùng ôn đới, vùng Xích đạo, vùng cực kỳ, vùng chí tuyến.

D. vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng cực kỳ, vùng Xích đạo.

Đáp án A.

Giải thích: Lượng mưa bên trên Trái Đất phân bổ không được đều bám theo vĩ độ: Mưa tối đa ở vùng xích đạo, mưa nhiều ở nhị vùng ôn đới, mưa kha khá không nhiều ở nhị vùng chí tuyến Bắc và Nam và mưa càng hiếm khi càng về ngay sát nhị cực kỳ. Như vậy, những vùng bên trên bền mặt mũi Trái Đất bố trí bám theo lượng mưa tăng dần dần là vùng cực kỳ, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng Xích đạo.

Câu 24. Hiện tượng thô hanh hao và cực kỳ giá tiền nhập đầu nhộn nhịp ở miền Bắc việt nam đem tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt của loại bão táp nào là bên dưới đây?

A. Gió mùa Đông Nam.

B. Tín Phong Bắc cung cấp cầu.

C. Gió mùa Tây Nam.

D. Gió mùa Đông Bắc.

Đáp án D.

Giải thích: Từ mon 11 – 4 năm tiếp theo, việt nam Chịu đựng tác động của gió rét Đông Bắc với nhị thời kì:

- Nửa đầu ngày đông bão táp trải qua châu lục, đưa đến không khí giá tiền thô cho tới miền Bắc việt nam.

- Nửa sau ngày đông, bão táp này trải qua đại dương, được tăng độ ẩm, đưa đến loại không khí giá tiền độ ẩm và đem mưa phùn đặc thù cho tới nhiệt độ miền Bắc.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 đem đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 14: Thực hành: Đọc phiên bản đồ gia dụng sự phân hóa những đới và những loại nhiệt độ bên trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ gia dụng một số trong những loại khí hậu
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thủy quyển. Một số yếu tố tác động cho tới cơ chế nước sông. Một số sông rộng lớn bên trên Trái Đất (Phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thủy quyển. Một số yếu tố tác động cho tới cơ chế nước sông. Một số sông rộng lớn bên trên Trái Đất (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng đại dương (Phần 1)

Đã đem điều giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học