nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

hint-header

Cập nhật ngày: 08-09-2022

Bạn đang xem: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hoàng Minh


Nhiều xí nghiệp sản xuất thuỷ năng lượng điện được thiết kế ở việt nam vì

B

tiềm năng thuỷ năng lượng điện rất rộng lớn.

C

không hiệu quả cho tới môi trường thiên nhiên.

D

trình chừng khoa học tập - kinh nghiệm cao.

Chủ đề liên quan

Sản lượng năng lượng điện việt nam trong mỗi năm thời gian gần đây tăng nhanh chóng hầu hết bởi tăng nhanh

B

sản lượng sức nóng năng lượng điện khí.

C

sản lượng sức nóng năng lượng điện kêu ca.

Nước tớ cách tân và phát triển được rất nhiều ngành công nghiệp không giống nhau hầu hết dựa trên

A

nguồn làm việc phần đông, tăng nhanh chóng.

B

thị ngôi trường càng ngày càng cách tân và phát triển mạnh.

C

cơ sở hạ tầng càng ngày càng được văn minh.

D

nguồn khoáng sản vạn vật thiên nhiên đa dạng mẫu mã.

Sự thiếu thốn ổn định toan về sản lượng năng lượng điện của những xí nghiệp sản xuất thủy năng lượng điện ở việt nam hầu hết là do

C

sự phân mùa của nhiệt độ.

D

lưu lượng nước sông nhỏ.

Ngành công nghiệp chế phát triển thành thủy, thủy hải sản ở việt nam cách tân và phát triển mạnh trước không còn do

A

nguồn vật liệu đa dạng.

B

nguồn làm việc đầy đủ, giá thành rẻ.

C

thị ngôi trường dung nạp to lớn.

D

có nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn.

Công nghiệp xay xát ở việt nam sở hữu vận tốc cách tân và phát triển nhanh chóng vô thời hạn thời gian gần đây hầu hết do

A

sản lượng thức ăn tăng nhanh chóng.

B

thu mút hút được vốn liếng góp vốn đầu tư rộng lớn.

C

sản lượng thực phẩm tăng nhanh chóng.

D

nhu cầu rộng lớn của thị ngôi trường.

Điểm khác lạ lớn số 1 vô phát triển năng lượng điện của miền Nam đối với miền Bắc việt nam là

A

có nhiều xí nghiệp sản xuất thủy năng lượng điện năng suất to hơn.

B

có những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện với năng suất to hơn.

C

xây dựng được một trong những xí nghiệp sản xuất năng lượng điện nguyên vẹn tử.

D

Xem thêm: nước việt nam nằm ở

có những xí nghiệp sản xuất sức nóng năng lượng điện dùng kêu ca antraxit.

Cho vô bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA,
GIAI ĐOẠN 2000 - 2017

Năm
Than (triệu tấn)
Dầu thô (triệu tấn)
Điện (tỉ kWh)
2000
11,6
16,3
26,7
2005
34,1
18,5
52,1
2007
42,5
15,9
58,5
​2017
41,5
18,7
157,9

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng kêu ca, dầu thô, năng lượng điện của việt nam quy trình 2000 - 2017, dạng biểu vật này sau đó là tương thích nhất?

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: triệu kwh)

Năm
2010
2014
2015
2017
Nhà nước
67 678
123 291
133 081
165 548
Ngoài Nhà nước
1 721
5 941
7 333
12 622
Đầu tư nước ngoài
22 323
12 018
17 535
13 423

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức sản lượng năng lượng điện phân theo đòi bộ phận kinh tế tài chính của việt nam quy trình 2010 - 2017, dạng biểu vật này sau đó là tương thích nhất?

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

Năm
2010
2014
2016
2017
Thịt vỏ hộp (nghìn tấn)
4,7
4,1
4,3
4,1
Nước mắm (triệu lít)
257,1
334,4
372,2
380,2
Thủy sản đóng góp vỏ hộp (nghìn tấn)
76,9
103,5
102,3
109,0

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay sản lượng một trong những thành phầm công nghiệp của việt nam quy trình 2010 - 2017, dạng biểu vật này sau đó là tương thích nhất?

Việc cách tân và phát triển công nghiệp sức nóng năng lượng điện ở việt nam tăng thêm ý nghĩa lớn số 1 là

A

giải quyết đảm bảo chất lượng rộng lớn nhu yếu tích điện và yếu tố việc thực hiện.

B

giải quyết nhiều việc thực hiện, nâng lên unique cuộc sống thường ngày.

C

tăng nhanh chóng GDP và dùng phù hợp khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

D

sử dụng phù hợp khoáng sản, tạo nên nền móng mang lại công nghiệp hóa.

Giải pháp này tại đây sở hữu hiệu quả hầu hết cho tới việc cách tân và phát triển khai quật dầu khí ở nước ta?

A

Nâng cao trình độ chuyên môn của mối cung cấp làm việc.

B

Đẩy mạnh sinh hoạt xuất khẩu dầu thô.

C

Tăng cường liên kết kinh doanh với quốc tế.

D

Phát triển mạnh công nghiệp thanh lọc hóa dầu.

Trong sinh hoạt khai quật dầu khí ở thềm châu lục việt nam, yếu tố cần thiết nhất được đề ra là

A

phải khai quật giới hạn mối cung cấp khoáng sản này.

B

tránh nhằm xẩy ra những trường hợp bất ngờ môi trường thiên nhiên trên biển khơi.

C

tránh xung đột với những nước công cộng hải dương Đông.

D

phải theo đòi dõi những thiên tai thông thường sở hữu ở hải dương Đông.

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: ngàn tấn)

Năm
2010
2014
2017
Nhà nước
264,7
119,1
18,1
Ngoài Nhà nước
609,2
1 387,6
1 412,7
Đầu tư nước ngoài
267,6
356,7
288,2

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, phán xét này tại đây chính với tỉ trọng của những bộ phận kinh tế tài chính vô cơ cấu tổ chức sản lượng 2 lần bán kính của việt nam, quy trình 2010 - 2017?

A

Đầu tư quốc tế tăng và nhỏ rộng lớn Nhà nước.

B

Nhà nước hạn chế và hạn chế thấp hơn góp vốn đầu tư quốc tế.

C

Ngoài nước non tăng và to hơn góp vốn đầu tư quốc tế.

D

Ngoài Nhà nước hạn chế và hạn chế nhiều hơn nữa nước non.

Ngành công nghiệp này sau đó là ngành công nghiệp trung tâm của nước ta?

A

Công nghiệp in, sao chép.

C

Công nghiệp phát triển dung dịch lá.

Tiềm năng thuỷ năng lượng điện lớn số 1 của việt nam triệu tập bên trên khối hệ thống sông

Tiềm năng thuỷ năng lượng điện lớn số 1 của việt nam triệu tập bên trên sông:

Nhà máy thuỷ năng lượng điện sở hữu năng suất lớn số 1 việt nam lúc bấy giờ là

Nhà máy thuỷ năng lượng điện Sơn La thiết kế bên trên sinh sống này sau đây?

Mỏ kêu ca lớn số 1 ở Trung du miền núi Bắc Sở ở tỉnh này sau đây?

Than nâu triệu tập tối đa ở vùng này sau đây?

A

Xem thêm: xác định phương thức biểu đạt chính

Trung du miền núi Bắc Sở.

D

Đồng vị sông Cửu Long.