người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu

hint-header

Cập nhật ngày: 01-05-2022

Bạn đang xem: người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu


Chia sẻ bởi: Triệu văn đại


Người này sở hữu tầm quan trọng khai quật vấn đề kể từ CSDL?

C

Người phân phối phần mềmứng dụng

Chủ đề liên quan

Cơ sở dạy dỗ thông thường vận hành những vấn đề này bên dưới đây?

A

tin tức khách hàng cho tới thăm hỏi, tư liệu và hoạt động và sinh hoạt gửi gắm lưu

B

tin tức những cuộc gọi, thương hiệu và số điện thoại thông minh khách hàng cho tới thực hiện việc

C

tin tức người học tập, môn học tập, thành quả học tập tập

D

tin tức những chuyến cất cánh, vé máy cất cánh và lịch cất cánh của cán cỗ chuồn công tác

Thao thác này tại đây tiến hành việc làm update tài liệu cho tới bảng của CSDL?

A

Sắp xếp tài liệu vô bảng.

B

Một trong những thao tác: thêm thắt phiên bản ghi mới mẻ, sửa đổi, xóa phiên bản ghi.

C

Thay thay đổi cấu hình của bảng.

D

Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu vô bảng.

Trong những tài liệu tại đây, đâu là một trong những CSDL?

A

Một bảng điểm của học viên

Dữ liệu này tại đây KHÔNG là một trong những CSDL của một đội nhóm chức?

C

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

Bảng tài liệu Khách Hàng

Chọn đối tượng người dùng vô “Quản lý khách hàng sạn”?

Chọn đối tượng người dùng vô “Quản lý Gara oto”?

Chọn đối tượng người dùng vô “Quản lý gửi phân phát bưu phẩm”?

Chọn đối tượng người dùng vô “Quản lý thư viện”?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Khi sắp xếp hồ sơ lớp cột HoTen theo gót thứ tự a, b, c?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Khi tìm những học sinh là nam giới ở tp HCM?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Khi điểm Tin của học sinh A sửa lại là 9.0?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Khi thêm thắt một hóc sinh mới vào danh sách lớp?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Khi xóa một học sinh rút hồ sơ?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Khi tính điểm trung bình của các môn học của từng học sinh?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi in ấn rời khỏi danh sách học sinh xuất xắc của lớp?

Cập nhật làm hồ sơ rất có thể bao gồm những việc làm này bên dưới đây?

Có bao nhiêu việc làm thông thường bắt gặp Khi xử lí vấn đề của một đội nhóm chức?

Thu thập vấn đề và tàng trữ là việc làm này bên dưới đây?

Hệ quản lí trị CSDL là:

A

Phần mượt cung ứng môi trường xung quanh sẽ tạo lập, tàng trữ, khai quật vấn đề của CSDL

B

Dữ liệu của tổ chức triển khai được tàng trữ bên trên những khí giới nhớ

C

Phần mượt cung ứng môi trường xung quanh nhằm biên soạn thảo văn bản

D

Dữ liệu của cửa hàng cần thiết quản lí lý

Hệ hạ tầng tài liệu KHÔNG bao gồm:

C

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Các ứng dụng phần mềm khai quật CSDL

D

Các khí giới vật lý: ổ đĩa, PC, mạng,....