mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì

hint-header

Cập nhật ngày: 18-10-2022

Bạn đang xem: mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì


Chia sẻ bởi: Nguyễn Văn Cường


Mục chi cơ phiên bản của kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” là gì?

“Bình định” miền Nam trong khoảng 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong khoảng 18 mon.

C

“Bình định” miền Nam với trung tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam

Chủ đề liên quan

Thắng lợi quân sự chiến lược của tao mở màn trong những việc vượt mặt kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” là thắng lợi nào?

Lực lượng tổ chức Chiến lược “Chiến giành quánh biệt” là lực lượng nào?

C

Quân Mĩ, quân group tay sai

D

Quân Mĩ, quân đồng minh

Trong thời kỳ 1945-1954, thắng lợi này của quân dân nước Việt Nam đã từng vỡ nợ thủ đoạn “đánh nhanh chóng thắng nhanh” của thực dân Pháp?

A

Cuộc võ thuật của những khu đô thị năm 1946.

B

Chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông năm 1947.

C

Chiến dịch Biên giới- Thu Đông năm 950.

D

Chiến dịch Thượng Lào xuân- hè năm 1953.

Cuộc võ thuật của dân Hà Thành (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) đã

A

Buộc thực dân Pháp nên tiến công lâu nhiều năm.

B

Giải phóng được một địa phận kế hoạch cần thiết.

C

Tiêu khử được thành phần cần thiết sinh lực địch.

D

Làm vỡ nợ trọn vẹn plan tiến công nhanh chóng thắng nhanh chóng của Pháp.

Nhiệm vụ số 1 của quân dân nước Việt Nam vô trận đánh đấu chống thực dân Pháp ở những khu đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) là gì?

A

Củng cố hậu phương kháng chiến.

B

Tiêu khử toàn cỗ sinh lực địch.

C

Giam chân quân Pháp bên trên những khu đô thị.

D

Báo vệ cơ sở đầu óc kháng chiến.

Nội dung cơ phiên bản của lối lối kháng chiến chiến chống thực dân Pháp của tao là gì?

A

Thần tốc, táo tợn,táo tợn không chỉ có vậy.

B

Toàn dân, toàn vẹn, giành thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

C

Táo bạo, chớp thời cơ nhanh gọn, tự động lực cánh sinh.

D

Toàn dân, toàn vẹn, ngôi trường kỳ, tự động cánh sinh và giành thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

Thực dân Pháp cho tới nhảy dù trên không vô địa điểm này vô cuộc tấn công Căn cứ địa Việt Bắc (1947)?

Nội dung này ko phản ánh đích plan Đờ Lát lag Tát-xi-nhi của Pháp bên trên Việt Nam?

A

Tập trung quân Âu-Phi nhằm mục tiêu xây đắp một lực lượng cơ động kế hoạch mạnh.

B

Xây dựng chống tuyến công sự xi-măng cốt Fe (boong ke), thiết lập “vành đai trắng”.

C

Phòng ngự kế hoạch Bắc Sở, tấn công Trung Sở và Nam Đông Dương.

D

Đánh huỷ hậu phương nước Việt Nam tự biệt kích, thổ phỉ, loại gián điệp.

Điểm không giống nhau thân mật chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) đối với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân nước Việt Nam là

Điểm cộng đồng về mục tiêu của thực dân Pháp khi tiến hành plan Rơ-ve và Đờ Lát lag Tát-xi-nhi vô trận đánh giành xâm lăng nước Việt Nam (1945-1954) là gì?

A

Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc.

B

Nhanh chóng kết thúc đẩy cuộc chiến tranh.

C

Giành quyền dữ thế chủ động kế hoạch.

D

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia TV - Kênh trực tuyến bóng đá hàng đầu

Khóa chặt biên thuỳ Việt-Trung.

Nội dung này ko phản ánh đích tiềm năng há chiến dịch Biên giới thu nhộn nhịp (1950) của Trung ương Đảng và nhà nước VNDCCH?

A

Khai thông biên thuỳ Việt-Trung.

B

Tiêu khử một thành phần cần thiết sinh lực địch.

C

Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK nhằm giải hòa Bắc Lào.

D

Mở rộng lớn, gia tăng địa thế căn cứ địa Việt Bắc, tạo nên đà xúc tiến cuộc kháng chiến tiến thủ lên.

Đông Khê được lựa chọn là điểm mở màn chiến dịch Biên giới thu- nhộn nhịp năm 1950 của quân dân nước Việt Nam vì thế này là vị trí

A

Án ngữ hiên nhà Đông-Tây của thực dân Pháp.

B

Ít cần thiết nên phụ vương chống của Pháp có khá nhiều sơ hở.

C

Quan trọng nhất và triệu tập tối đa chiến binh của Pháp.

D

cũng có thể đột huỷ, phân tách hạn chế tuyến chống thủ của quân Pháp.

Đại hội đại biểu lượt thứu II của Đảng nằm trong sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức triển khai bên trên đâu?

A

Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Chiến dịch dữ thế chủ động tấn công rộng lớn thứ nhất của cục group nòng cốt nước Việt Nam vô cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?

A

Chiến dịch Thượng Lào (1953).

B

Chiến dịch Việt Bắc thu- nhộn nhịp (1947).

C

Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952).

D

Chiến dịch Biên giới thu- nhộn nhịp (1950)

Kế hoạch Na-va của Pháp bao gồm bao nhiêu bước?

Mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân tao tiến công vô đâu?

A

Phía Đông phân khu vực trung tâm

Sự khiếu nại này là mốc ghi lại kết thúc đẩy cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa nước Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lăng (1945-1954)?

A

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

B

Sở group nước Việt Nam tiến thủ vô tiếp quản lí Hà Thành.

C

Quân Pháp xuống tàu rút ngoài Hải Phòng Đất Cảng.

D

Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết

Nhiệm vụ chủ yếu của Miền Bắc kể từ sau năm 1954 là gì?

A

Hoàn trở thành Cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân, xây đắp công ty nghĩa xã hội.

B

Tiếp tục Cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước căn nhà.

C

Giúp nâng cách mệnh miền Nam nhằm tiến thủ cho tới thống nhất nước nhà.

D

Xây dựng xã hội công ty nghĩa, trả miền Bắc tiến thủ nhanh chóng, tiến thủ xa vời bên trên tuyến phố XHCN.

Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng ra sao trong những việc tiến công ụp thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của bọn chúng, giải hòa miền Nam, thống nhất khu đất nước?

A

Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B

Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C

Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D

Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Mục chi cơ phiên bản của kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” là gì?

A

“Bình định” miền Nam trong khoảng 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong khoảng 18 mon.

C

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

“Bình định” miền Nam với trung tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam