mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là

hint-header

Cập nhật ngày: 09-05-2022

Bạn đang xem: mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là


Chia sẻ bởi: Nguyễn hà


Mức cấu hình xoắn của NST đem chiều ngang 30nm là

Chủ đề liên quan

Cấu trúc nào là tại đây đem số chuyến cuộn xoắn nhiều nhất?

Sự links thân mật ADN với histôn nhập cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST nhập phân bào tiện lợi.

C

tổng hợp NST nhập phân bào tiện lợi.

D

điều tiết hoạt động và sinh hoạt những ren nhập ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể lâu năm cấp rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng nhập nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó cực kỳ nhỏ.

B

nó được hạn chế trở thành nhiều đoạn.

C

nó được đóng góp xoắn ở nhiều Lever.

D

nó được dồn nén lai trở thành nhân con cái.

Phân tử ADN links với prôtêin nhưng mà đa số là histon tiếp tục tạo ra cấu hình đặc hiệu gọi là

Phân tử ADN links với prôtêin nhưng mà đa số là histon tiếp tục tạo ra cấu hình đặc hiệu, cấu hình này không thể vạc hiện tại ở tế bào

Mức xoắn 3 nhập cấu hình siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Trình tự động nuclêôtit nhập ADN có công dụng bảo đảm an toàn và thực hiện những NST ko bám nhập nhau ở ở

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực lớn để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Đơn vị nhỏ nhất nhập cấu hình NST bao gồm đầy đủ 2 bộ phận ADN và prôtêin histon là

Điều không đúng vào lúc mang đến rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục của khung hình.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới cơ.

C

không những đem ren quy lăm le nam nữ mà còn phải đem ren quy lăm le tính trạng thông thường.

D

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo ra ĐK tiện lợi cho

A

sự phân li NST nhập phân bào.

B

sự tổng hợp NST nhập phân bào.

C

sự biểu thị hình hài NST ở kì thân mật.

D

sự phân li và tổng hợp NST nhập phân bào.

Phân tử ADN links với prôtêin nhưng mà đa số là histon tiếp tục tạo ra cấu hình đặc hiệu, cấu hình này chỉ vạc hiện tại ở tế bào

Trình tự động nuclêôtit quan trọng đặc biệt nhập ADN của NST, là địa điểm links với thoi phân bào được gọi là

D

điểm khởi động nhân song.

Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Mức cấu hình xoắn của NST đem chiều ngang 30nm là

Cấu trúc nào là tại đây đem số chuyến cuộn xoắn nhiều nhất?

Sự links thân mật ADN với histôn nhập cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST nhập phân bào tiện lợi.

C

tổng hợp NST nhập phân bào tiện lợi.

D

điều tiết hoạt động và sinh hoạt những ren nhập ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể lâu năm cấp rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng nhập nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó cực kỳ nhỏ.

B

nó được hạn chế trở thành nhiều đoạn.

D

nó được dồn nén lai trở thành nhân con cái.

Phân tử ADN links với prôtêin nhưng mà đa số là histon tiếp tục tạo ra cấu hình đặc hiệu gọi là