một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nội dung nào là bên dưới đấy là một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dân sinh ở nước ta?

  Bạn đang xem: một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì

  • A. Tăng cường cỗ máy Nhà nước so với công tác làm việc dân số
  • B. Tăng cường công tác làm việc chỉ đạo và cai quản lí so với công tác làm việc dân số
  • C. Tiếp tục tách vận tốc gia tằn dân số
  • D. Phân phụ vương dân sinh phù hợp lí

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tăng cường công tác làm việc chỉ đạo và cai quản lí so với công tác làm việc dân số là một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dân sinh ở VN.

Mã câu hỏi: 222806

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Môn học: GDCD

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

CÂU HỎI KHÁC

 • Mục chi tiêu cách mệnh nhưng mà Đảng và dân chúng tao đang được đi ra mức độ phấn đầu xây cất là A. Chủ nghĩa quốc tế B. Chủ nghĩa xã hội C. Chủ nghĩa tư bạn dạng D. Chủ nghĩa vô sản
 • Chủ nghĩa xã hội nhưng mà VN đang được xây cất sở hữu từng nào đặc thù cơ bản?
 • Nội dung nào là bên dưới đấy là đặc thù cơ bạn dạng về chủ yếu trị của căn nhà nghĩa xã hội ở nước ta?
 • Nước tao đang được ở tiến độ cách tân và phát triển nào là bên dưới đây?
 • Chủ nghĩa xã hội nhưng mà VN đang được xây cất là 1 trong xã hội vạc triển
 • Một trong mỗi đặc thù cơ bạn dạng của căn nhà nghĩa xã hội ở nước Việt Nam là gì?
 • Các dân tộc bản địa nhập xã hội nước Việt Nam đồng đẳng, liên hiệp, tương hỗ và giúp sức cho nhau nằm trong tiến thủ cỗ thể hiện nay nội dung nào là sau đây?
 • Nguyên nhân nào là sau đây lí giải mang đến việc VN tăng trưởng căn nhà nghĩa xã hội bỏ dở chính sách tư bạn dạng căn nhà tức thị trọn vẹn trúng đắn?
 • Nhà nước xuất hiện nay khi nào?
 • Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc Điểm lưu ý nào là bên dưới đây?
 • Công cụ nào là bên dưới đấy là hiệu quả nhất nhằm Nhà nước cai quản lí xã hội?
 • Nhà nước pháp quyền tức là, từng hoạt động và sinh hoạt của những ban ngành quốc gia, tổ chức triển khai xã hội từng công dân đều đ
 • Chức năng cơ bạn dạng của Nhà nước pháp quyền xã hội căn nhà nghĩa nước Việt Nam là gì?
 • Nhà nước Cộng hòa xã hội căn nhà nghĩa nước Việt Nam đem thực chất của giai cung cấp nào?
 • Nhà nước pháp quyền xã hội căn nhà nghĩa nước Việt Nam là Nhà nước như vậy nào?
 • Nhà nước pháp quyền xã hội căn nhà nghĩa nước Việt Nam là Nhà nước cai quản lí từng mặt mày của cuộc sống xã hội tự phương tiện đi lại gì?
 • Nền dân căn nhà xã hội căn nhà tức thị nền dân căn nhà .............
 • Hoàn trở thành nội dung tuyên bố sau bằng phương pháp lựa chọn cụm kể từ mến thống nhất điền nhập điểm trống: Dân căn nhà xã hội căn nhà tức thị nền dân căn nhà ...........
 • Hoàn trở thành nội dung tuyên bố sau bằng phương pháp lựa chọn cụm kể từ mến thống nhất điền nhập điểm trống: Nền dân căn nhà xã hội căn nhà nghĩa nối liền với ........
 • Một trong mỗi nội dung của dân căn nhà trong nghề chủ yếu trị được thể hiện nay ở quyền nào?
 • Quyền nào là bên dưới đấy là một trong mỗi nội dung của dân căn nhà nhập chủ yếu trị?
 • Quyền làm việc thể hiện nay dân căn nhà trong nghề nào là bên dưới đây?
 • Quyền phê bình văn học tập thể hiện nay dân căn nhà trong nghề nào?
 • Quyền nào là sau đây của công dân thể hiện nay dân căn nhà nhập xã hội?
 • Một trong mỗi tiềm năng của quyết sách dân sinh nước ta?
 • Nội dung nào là bên dưới đấy là một trong mỗi tiềm năng của quyết sách dân sinh nướcta?
 • Nội dung nào là bên dưới đấy là một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dân sinh ở nước ta?
 • Phân phụ vương dân ở phải chăng là 1 trong trong mỗi tiềm năng của quyết sách nào là sau đây?
 • Một trong mỗi phương án nhằm nâng lên unique dân sinh ở VN là gì?
 • Đảng, Nhà VN coi quyết sách dân sinh là 1 trong nguyên tố cơ bạn dạng nhằm thực hiện gì?
 • Đảng, Nhà VN coi góp vốn đầu tư mang đến công tác làm việc dân sinh là gì?
 • Hành vi, việc thực hiện nào là sau đây vi phạm quyết sách dân sinh của Đảng Nhà nước?
 • Hoàn trở thành nội dung tuyên bố sau bằng phương pháp lựa chọn cụm kể từ mến thống nhất điền nhập điểm trống: Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách khoáng sản và bảo đảm an toàn .........
 • Nội dung nào là bên dưới đấy là một trong số tiềm năng của quyết sách khoáng sản và bảo đảm an toàn môi trường?
 • Một trong mỗi tiềm năng chi tiêu của quyết sách khoáng sản bảo đảm an toàn môi trường?
 • Một nhập phương phía chi tiêu của quyết sách khoáng sản và bảo đảm an toàn môi trường xung quanh là gì?
 • Nội dung nào là sau đây trúng với phương phía chi tiêu của quyết sách khoáng sản và bảo đảm an toàn môi trường xung quanh ở VN hiện nay nay?
 • Hoạt động nào là sau đây thêm phần bảo đảm an toàn môi trường?
 • Nhà nước quy tấp tểnh từng khoáng sản tiến hành dùng đều cần nộp thuế hoặc trả chi phí thuế là nhằm mục đích mục tiêu gì?
 • Bảo vệ khoáng sản môi trường xung quanh là trách móc nhiệm của ai?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA