một khu vườn hình chữ nhật

Câu hỏi:

25/11/2020 741

Một khu vực vườn hình chữ nhật chiều rộng lớn bằng 14 km, chiều lâu năm cấp phụ thân chiều rộng lớn. Nếu phân chia khu vực vườn trở nên phụ thân lô với diện tích S đều nhau nhằm phát hành, thì từng lô với diện tích S từng nào km2?

Bạn đang xem: một khu vườn hình chữ nhật

Chiểu lâu năm hình chữ nhật là 3.14=34m 

Diện tích khu vực vườn là 14.34=316m2 

Mỗi lô với diện tích S là 316:3=116m2

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

Xem thêm: công thức tam giác vuông

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính: A=21.3+23.5+25.7+...+299.101

Câu 2:

Tính tổng sau A=11.2.3+12.3.4+13.4.5+...+198.99.100

Câu 3:

Một nhà máy đang được triển khai 47 kế hoạch, còn nên phát hành thêm thắt 360 thành phầm nữa mới nhất hoàn thiện plan. Tính số thành phầm nhà máy được gửi gắm bám theo nối tiếp hoạch?

Câu 4:

So sánh A và B biết A=1015+11016+1; B=1016+11017+1

Câu 5:

Cho A=1101+1102+1103+...+1200. So sánh A và 712

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

Câu 6:

Tính tổng sau B=11.2.3.4+12.3.4.5+13.4.5.6+...+127.28.29.30

Câu 7:

Tính: B=31.4+34.7+37.10+...+397.100