mai có quả cân 100g và quả cân 200g

Câu hỏi:

12/08/2022 49,377

Đổi: 1 kilogam = 1000 g

Bạn đang xem: mai có quả cân 100g và quả cân 200g

Mai nhằm một ngược cân nặng 100 g, một ngược cân nặng 200 g lên một phía đĩa cân nặng.

Mai nhằm kể từ từ gạo lên đĩa cân nặng sót lại cho tới Lúc cân nặng ở tình trạng thăng bằng.

Số gạo nhập đĩa cân nặng đó là 300 g gạo cần thiết lấy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

700 g gạo.

Câu 2:

Sử dụng sức nóng tiếp, em hãy đo sức nóng phỏng bầu không khí vào một trong những ngày nhập tuần rồi điền nhập bảng sau.

Ngày

Thứ Năm

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ nhật

Nhiệt độ

Câu 3:

Đo độ cao những quân cờ rồi điền số tương thích nhập điểm chấm.

Media VietJack

Câu 4:

Khoanh nhập chữ bịa trước thành quả mến hợp.

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Quân xe pháo nhập cỗ cờ vua khối lượng khoảng:                    A. 10 g              B. 1 kg

Câu 5:

Quả tạ tay khối lượng khoảng:                                               A. 500 g            B. 5 kg

Câu 6:

Gói lối khối lượng khoảng:                                    A. 10 g                      B. 1 kg