lực nào sau đây không phải lực từ

Câu hỏi:

15/10/2019 114,153

A. Lực Trái Đất thuộc tính lên kim nam châm từ ở tình trạng tự tại thực hiện nó kim chỉ nan theo dõi phương Bắc Nam.

Bạn đang xem: lực nào sau đây không phải lực từ

B. Lực nam châm từ thuộc tính lên chạc dẫn vì chưng nhôm đem loại năng lượng điện.

C. Lực Trái Đất thuộc tính lên vật nặng trĩu.

Đáp án chủ yếu xác

D. Lực nhì chạc dẫn đem loại năng lượng điện thuộc tính lên nhau.

Lực Trái Đất thuộc tính lên vật nặng trĩu.ko cần là lực kể từ.

Đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các tương tác tại đây, tương tác nào là ko cần tương tác từ

A. tương tác thân ái nhì nam châm từ.

B. tương tác thân ái nhì chạc dẫn đem loại năng lượng điện.

C. tương tác trong những năng lượng điện điểm tích đứng yên lặng.

D. tương tác thân ái nam châm từ và loại năng lượng điện.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện trường và kể từ ngôi trường.

B. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mày thuộc tính kể từ.

C. Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ kể từ.

D. Tương tác thân ái nhì loại năng lượng điện là tương tác kể từ.

Câu 3:

Một chạc dẫn trực tiếp nhiều năm đem loại năng lượng điện I chạy qua chuyện. Hai điểm M và N ở trong và một mặt mày phẳng lặng chứa chấp chạc dẫn, đối xứng cùng nhau qua chuyện chạc.Kết luận nào là sau đây khôngđúng?

A. Cảm ứng kể từ bên trên M và N đem chiều ngược nhau.

Xem thêm: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

B. Véctơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N cân nhau.

C. M và N đều phía trên một lối mức độ kể từ.

D. Cảm ứng kể từ bên trên M và N có tính rộng lớn cân nhau.

Câu 4:

Chiều của lực kể từ thuộc tính lên đoạn chạc dẫn đem loại năng lượng điện, thông thường được xác lập vì chưng quy tắc:

A. bàn tay trái khoáy.

B. vặn đinh ốc.

C. bàn tay cần.

D. vặn đinh ốc 2.

Câu 5:

Người tao thông thường hoàn toàn có thể xác lập chiều của lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc đem loại năng lượng điện trực tiếp vì chưng quy tắc nào là sau đây:

A. Quy tắc khuôn mẫu đinh ốc

B. Quy tắc cầm tay phải

C. Quy tắc bàn tay trái khoáy.

D. Quy tắc bàn tay phải

Câu 6:

Chọn câu sai. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc đem loại năng lượng điện bịa vô kể từ tường đều tỉ trọng với

A. chạm màn hình kể từ bên trên nơi đặt đoạn chạc.

B. chiều nhiều năm của đoạn chạc.

C. góc ăn ý vì chưng đoạn chạc và lối mức độ kể từ.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực

D. độ mạnh loại năng lượng điện bịa trong khúc chạc.