luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Hiện ni, Luật Phòng cháy và trị cháy đem những văn bạn dạng quy phạm pháp lý nào là chỉ dẫn ganh đua hành? – Văn Minh (TP. Hà Nội).

Tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại, vận dụng những Luật chống cháy và trị cháy, văn bạn dạng quy phạm pháp lý chỉ dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

I. Luật Phòng cháy và trị cháy

1. Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 04/10/2001).

2. Luật số 40/2013/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/7/2014).

II. Nghị kim chỉ nan dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

3. Nghị toan 78/2011/NĐ-CP quy toan việc kết hợp thân thiện Sở Công an với Sở Quốc chống vô tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc chống (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/10/2011).

4. Nghị toan 23/2018/NĐ-CP quy toan về bảo đảm cháy, nổ buộc phải (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/4/2018).

5. Nghị toan 136/2020/NĐ-CP quy toan cụ thể một trong những điều và phương án thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Phòng cháy và trị cháy (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 10/01/2021).

6. Nghị toan 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị toan 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2021).

7. Nghị toan 144/2021/NĐ-CP quy toan xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề bình an, trật tự động, đáng tin cậy xã hội; chống, kháng tệ nàn xã hội; chống cháy, trị cháy; cứu vãn nàn, cứu vãn hộ; chống, kháng đấm đá bạo lực mái ấm gia đình (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2022).

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

Luật Phòng cháy trị và trị cháy

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

III. Thông tư và Thông tư liên tịch phía dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

8. Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP chỉ dẫn việc kết hợp trong những lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân team vô công tác làm việc bảo đảm rừng (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 28/12/2002).

9. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP quy toan cụ thể một trong những điều của Nghị toan 78/2011/NĐ-CP (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/10/2014).

10. Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 06/01/2016).

11. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

12. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy toan cụ thể một trong những điều và phương án thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Phòng cháy và trị cháy và Nghị toan 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

Xem thêm: dãy hoạt động hóa học

13. Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn một trong những cơ chế so với người được điều động, kêu gọi thẳng trị cháy, đáp ứng trị cháy, member team dân chống, team chống cháy và trị cháy hạ tầng và chuyên nghiệp ngành nhập cuộc giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2021).

14. Thông tư 17/2021/TT-BCA quy toan về vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu vãn nàn, cứu nạn (bắt đầu đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 22/3/2021).

Các việc làm về Phòng cháy và trị cháy vô hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp:

>> Cửa hàng nằm trong diện vận hành về chống cháy và trị cháy

>> Cửa hàng liệu có nguy hiểm về cháy, nổ

>> Xây dựng nội quy và sơ thiết bị về đáng tin cậy chống cháy, trị cháy

>> Xây dựng và thực tập luyện phương án chống cháy, trị cháy

>> Thành lập và điều động lực lượng chống cháy, trị cháy cơ sở

>> Kiểm toan phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Kiểm tra đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy

>> Huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy, trị cháy

>> Báo cáo công tác làm việc vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Lập làm hồ sơ vận hành, theo đòi dõi hoạt động và sinh hoạt chống cháy, trị cháy

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

>> Báo quản lí, bảo trì phương tiện đi lại trị cháy thông dụng

>> Báo quản lí, bảo trì khối hệ thống báo cháy, trị cháy

>> Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng ko đáp ứng đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy