loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Câu hỏi:

28/08/2019 82,268

C. mật ong

Bạn đang xem: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

- Saccarozơ có tương đối nhiều vô lối mía (từ cây mía), lối củ cải (từ củ cải đường), lối thốt nốt (từ cụm hoa thốt nốt).

Lưu ý: Đường mía được phát triển bên dưới dạng thương phẩm không giống nhau như:

+ Đường phèn là lối mía kết tinh anh ở sức nóng chừng thông thường (khoảng 30oC) bên dưới dạng tinh anh thể rộng lớn.

+ Đường cát là lối mía kết tinh anh với lẫn lộn tạp hóa học gold color.

+ Đường phên là lối mía được xay trở thành phên, với đựng nhiều tạp hóa học, được màu vàng.

+ Đường kính đó là saccarozơ ở dạng tinh anh thể nhỏ.

- Mật ong chứa chấp đa số là lối glucozơ (khoảng 30%) và fructozơ (tới 40%).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozơ và glucozơ đều phải có phản ứng 

A. cộng H2 (Ni, t0)

B. tráng bạc

C. với Cu(OH)2

D. thủy phân

Câu 2:

Có những tuyên bố sau đây:

(1) Amilozơ với cấu hình mạch phân nhánh. 

(2) Glucozơ bị khử vị hỗn hợp AgNO3 vô NH3.

(3) Xenlulozơ với cấu hình mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5) Fructozơ với phản xạ tráng bạc.

(6) Glucozơ tính năng được với hỗn hợp dung dịch tím.

(7) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn bên trên đa số ở dạng mạch vòng và một trong những phần nhỏ ở dạng mạch hở.

Số tuyên bố trúng là

A. 6

B. 5

C. 3

Xem thêm: diện tích hình tam giác lớp 5

D. 4

Câu 3:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều phải có phản xạ này sau đây?

A. Thủy phân vô môi trường xung quanh axit

B. Tráng gương

C. Tạo phức hóa học với Cu(OH)2/NaOH

D. Tác dụng với H2 (xúc tác Ni)

Câu 4:

Dung dịch lối dùng để làm tiêm hoặc truyền vô tĩnh mạch máu mang lại người bị bệnh là

A. glucozơ

B. fructozơ

C. amilozo

D. saccarozơ

Câu 5:

Miếng quả chuối còn xanh tính năng với hỗn hợp iot mang lại blue color là vì quả chuối còn xanh với chứa

A. glucozơ

B. tinh anh bột

C. xenlulozơ

D. saccarozơ

Câu 6:

Cacbohiđrat sau thời điểm thủy phân trọn vẹn chỉ dẫn đến thành phầm glucozơ là

A. glucozơ

B. saccarozơ

C. fructozơ

Xem thêm: ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

D. tinh anh bột