lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của eu

Bài tập

Câu căn vặn số 1/20

Bạn đang xem: lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của eu

17:03

Góp ý - Báo lỗi

Xem thêm: muốn tính diện tích hình bình hành

Điểm của doanh nghiệp.Mỗi câu vấn đáp trúng được

Xem thêm: xác định phương thức biểu đạt chính

Câu căn vặn này theo phương thức lựa chọn đáp án trúng, sau thời điểm hiểu kết thúc thắc mắc, chúng ta bấm vào trong 1 vô số những đáp án tuy nhiên công tác thể hiện bên dưới, tiếp sau đó nhấp vào nút gửi nhằm đánh giá đáp án và sẵn sàng gửi thanh lịch thắc mắc tiếp tiếp

Trả điều đúng trong vòng thời hạn quy lăm le các bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 5 phút trước tiên + 5 điểm
Trong khoảng 5 phút -> 10 phút + 4 điểm
Trong khoảng 10 phút -> 15 phút + 3 điểm
Trong khoảng 15 phút -> đôi mươi phút + 2 điểm
Trên đôi mươi phút + 1 điểm

Tổng thời hạn thực hiện từng câu (không giới hạn)

Bấm vô phía trên nếu như vạc hiện nay với lỗi hoặc ham muốn gửi hùn ý