lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

17/06/2022 5,739

A. b = 10.

Bạn đang xem: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án đích là: A

Trong python đem phân biệt chữ hoa và chữ thông thường, b là đổi thay nguyên vẹn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tính diện tích S đàng tròn trặn nửa đường kính R, với pi = 3,14, biểu thức này tại đây nhập Python là đúng?

A. S:=R*R*pi.

B. S=R*R*pi.

C. S:=2(R)*pi.

D. S:=R2*pi.

Câu 2:

Tìm lỗi sai nhập khai báo đổi thay nguyên vẹn Max sau đây?

Max = 2021:

A. Dư vết (=)

B. Tên đổi thay trùng với kể từ khoá

C. Dư vết (:)

D. Câu mệnh lệnh đúng

Câu 3:

Để gán độ quý hiếm cho 1 đổi thay số tớ tiến hành như vậy nào?

A. <giá trị> := A.

B. A = <giá trị>.

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

C. <giá trị> = A.

D. A := <giá trị>.

Câu 4:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu này sau đó là kể từ khoá?

A. program, sqr.

B. uses, var.

C. include, const.

D. if, else.

Câu 5:

Kết trái khoáy Lúc tiến hành câu mệnh lệnh sau:

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

A. -11.

B. 11.

C. 7.

D. Câu mệnh lệnh bị lỗi.

Câu 6:

Trường hợp ý này tại đây không nên mệnh lệnh gán nhập python?

A. cd = 50.

B. a = a * 2.

C. a = 10.

D. a + b = 100.

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì