kim loại al không phản ứng với dung dịch

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Kim loại Al ko phản xạ được với dung dịch

  Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với dung dịch

  • A. H2SO4 (loãng).    
  • B. NaOH.      
  • C. KOH.        
  • D. H2SO4 (đặc, nguội).

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kim loại Al, Fe bị thụ động vô HNO3 đặc, nguội, H2SO4 đặc nguội. Nên sắt kẽm kim loại Al không phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 (đặc, nguội).

Mã câu hỏi: 262388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: nội quy thư viện trường thpt

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: toán lớp 5 trang 43 luyện tập chung

CÂU HỎI KHÁC

 • Công thức của este vinyl axetat?
 • Trong những polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime đem bộ phận yếu tắc tương tự nhau là:
 • Hợp hóa học tại đây nằm trong loại đipeptit?
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Amino axit là ăn ý hóa học đem tính lưỡng tính.
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.
 • Cho những vật tư polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh nghịch cơ học, vật liệu bằng nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ và len. Số lượng polime vạn vật thiên nhiên là
 • Cho những kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn năng lượng điện của bọn chúng hạn chế dần dần theo dõi loại tự:
 • Kim loại Al ko ứng dụng với dung dịch
 • Phản ứng nào là của crom tại đây ko đúng?
 • Chất rắn X color lục thẫm, tan vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp A. Cho A ứng dụng với NaOH và Br2 được hỗn hợp gold color, mang lại hỗn hợp H2SO4 vô lại chiếm được hỗn hợp color domain authority cam. Chất rắn X là:
 • Để pha trộn 2 lít NH3 kể từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 nhớ dùng ở nằm trong ĐK là
 • Người tớ hoàn toàn có thể dùng nước đá thô muốn tạo môi trường thiên nhiên giá buốt và thô trong các công việc bảo vệ đồ ăn thức uống và hoa quả trái cây tươi tắn. Vì
 • Ankan Y phản xạ với clo dẫn đến 2 dẫn xuất monoclo đem tỉ khối khá đối với H2 bởi vì 39,25. Tên của Y là:
 • Cho sơ đồ vật gửi hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T tường Y và Z đều phải có phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là
 • Cho những hóa học sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat. Số hóa học hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương là
 • Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Hỗn ăn ý FeS và CuS tan được không còn vô hỗn hợp HCl dư.
 • Hoà tan láo lếu ăn ý bao gồm Zn, Cu, Fe, Cr vô hỗn hợp HCl đem sục khí oxi dư chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp NH3 dư vô X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô chân ko trọn vẹn được hóa học rắn Z. Chất rắn Z gồm:
 • Số TH tạo nên kết tủa Lúc mang lại hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo thứ tự vô những dung dịch:CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl.
 • Cho hình vẽ tế bào mô tả thử nghiệm pha trộn khí X bằng phương pháp mang lại hỗn hợp Y ứng dụng với hóa học rắn Z. Hình vẽ mặt mũi ko minh họa phản xạ nào là sau đây?
 • Khí biogas phát triển kể từ hóa học thải chăn nuôi được dùng thực hiện mối cung cấp nhiên liệu vô sinh hoạt ở vùng quê. Tác dụng của việc dùng khí biogas là
 • Trộn lộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,05M với 300ml hỗn hợp HCl 0,1M tớ được hỗn hợp D. Lấy 150ml hỗn hợp D hòa hợp bởi vì 50ml hỗn hợp KOH. Tính mật độ hỗn hợp KOH lấy sử dụng.
 • Nung giá 100 gam láo lếu ăn ý bao gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho tới lượng ko thay đổi sót lại 69 gam hóa học rắn. Thành phần % lượng từng hóa học vô láo lếu ăn ý thuở đầu là:
 • Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ vô môi trường thiên nhiên axit, chiếm được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun giá, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là
 • Hòa tan a gam crom vô hỗn hợp H2SO4 loãng, giá chiếm được hỗn hợp X và 3,36 lit khí (đktc). Cho X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi. Lọc, lấy nung cho tới lượng ko thay đổi thì lượng hóa học rắn chiếm được là
 • Hỗn ăn ý A bao gồm X, Y (MX MY) là 2 este đơn chức đem cộng đồng gốc axit. Đun giá m gam A với 400 ml hỗn hợp KOH 1M dư chiếm được hỗn hợp B và (m - 12,6) gam láo lếu ăn ý khá bao gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng sau đó đem tỉ khối khá đối với H2 là 26,2. Cô cạn hỗn hợp B chiếm được (m + 6,68) gam hóa học rắn khan. % lượng của X vô A là
 • Hỗn ăn ý X bao gồm hóa học Y (C2H8N2O4) và hóa học Z (C4H8N2O3); vô ê Y là muối bột của axit nhiều chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun giá, chiếm được 0,2 mol khí. Mặt không giống 25,6 gam X ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được m gam hóa học cơ học. Giá trị của m là:
 • Đốt 0,1 mol láo lếu ăn ý A bao gồm một -aminoaxit (X) no mạch hở chứa chấp 1 nhóm-NH2, 1 group - COOH, X-X và X-X-X cần thiết 27,048 lít oxi (đktc). Khi đun giá 0,1 mol láo lếu ăn ý A với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp chứa chấp hóa học tan đem lượng to hơn lượng láo lếu ăn ý A phía trên là 7,4 gam. Khối lượng của 2,016 mol láo lếu ăn ý A là:
 • Một láo lếu ăn ý X bao gồm 2 hiđrocacbon A, B nằm trong lệ thuộc 1 sản phẩm đồng đẳng (đều ở thể khí ở đktc). Để thắp cháy không còn X cẩn sử dụng vừa phải đầy đủ trăng tròn,16 lit O2 (đktc) và phản xạ dẫn đến 7,2 gam H2O. Khi mang lại lượng láo lếu ăn ý X bên trên ứng dụng với lượng dư AgNO3 vô hỗn hợp NH3 chiếm được 62,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của A, B là
 • Tính m biết tổ chức nhiệt độ phân trọn vẹn m gam láo lếu ăn ý X bao gồm Cu(NO3)2 và Cu vô một bình kín, chiếm được hóa học rắn Y đem khối lượng?
 • Hỗn ăn ý X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ chừng cao vô ĐK không tồn tại bầu không khí, chiếm được láo lếu ăn ý hóa học rắn Y. Chia Y trở thành nhị phần cân nhau.
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam láo lếu ăn ý những axit nằm trong sản phẩm đồng đẳng axit acrylic rồi mang lại toàn cỗ thành phầm cháy hít vào không còn vô 350 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M thấy đem 10 gam kết tủa xuất hiện nay và lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 25,4 gam đối với lượng hỗn hợp thuở đầu. Giá trị của m là
 • Kết ngược thử nghiệm của những hỗn hợp X, Y, Z và T với dung dịch test được ghi lại ở trên bảng sau, xác lập những hóa học X, Y, Z và T?
 • Thực hiện nay những thử nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3...Số thí sát hoạch được sắt kẽm kim loại sau khoản thời gian những phản xạ kết thúc giục là
 • Tính % lượng của loài muỗi este ko no vô X?
 • Cho láo lếu ăn ý X bao gồm những peptit mạch hở gồm: Gly - Ala; X1 - Ala ; Glu - X2 - Ala (A); Lys - Ala - X3 (B) và Lys - Ala - Ala - Lys (C); nA : nB : nC = 4 : 2 :1, vô ê X1, X2, X3 là những a-aminoaxit no mạch hở; phân tử có một group -NH2; 1 group -COOH.
 • Dung dịch X chứa chấp x mol NaOH và hắn mol Na2ZnO2 (hoặc Na2(Zn(OH)4)), hỗn hợp Y chứa chấp z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba(Al(OH)4)2 vô ê (x 2z). tổ chức nhị thử nghiệm sau:
 • Cho X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX MY ); T là este nhị chức tạo nên bởi vì X, Y và một ancol no mạch hở Z. Tính m muối bột khan?
 • Hỗn ăn ý E chứa chấp peptit X mạch hở (tạo bởi vì glyxin và alanin) và este Y mạch hở (được tạo nên bởi vì etylen glicol và một axit đơn, ko no có một link C=C). Đun giá láo lếu ăn ý E với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ chiếm được 23,08 gam láo lếu ăn ý F đem chứa chấp a gam muối bột của glyxin và b gam muối bột của alanin và muối bột của axit. Lấy toàn cỗ F thắp cháy chiếm được Na2CO3, N2, 23,76 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Mặt không giống cũng lấy thắp nằm trong lượng E bên trên nhớ dùng 19,936 lít khí O2 (đktc). Giá trị của a: b sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?
 • Điện phân (với năng lượng điện rất rất trơ, màng ngăn xốp) hỗn hợp X chứa chấp CuSO4 và NaCl (có tỉ lệ thành phần mol ứng 3:2) bởi vì loại năng lượng điện một chiều đem độ mạnh 5A, sau thời hạn t giờ chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp nhị hóa học tan và thấy lượng hỗn hợp Y hạn chế 33,1 gam đối với lượng của hỗn hợp X. Dung dịch Y hòa tan tối nhiều 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh đi ra vô quy trình năng lượng điện phân bay không còn thoát ra khỏi hỗn hợp. Giá trị của t sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?
 • Hòa tan trọn vẹn láo lếu ăn ý X bao gồm Mg, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong ê oxi lắc 29,68% theo dõi khối lượng) vô hỗn hợp HCl dư thấy đem 4,61 mol HCl phản xạ. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra đoạn chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 231,575 gam muối bột clorua và 14,56 lít (đkc) khí Z bao gồm NO, H2. Z đem tỉ khối đối với H2 là \(\frac{69}{13}.\) Thêm hỗn hợp NaOH dư vô Y, sau phản xạ chiếm được kết tủa Z. Nung Z vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi được 102,2 gam hóa học rắn T. Phần trăm lượng MgO vô X sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA