kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

Câu hỏi:

17/05/2023 9,578

Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

B. MgSO4.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

A. HCl + Al → AlCl3 + H2

B. MgSO4 + Al: Không phản ứng

C. CuCl2 + Al → AlCl3 + Cu

D. Fe2(SO4)3 + Al → Al2(SO4)3 + FeSO4

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol este X rồi dẫn thành phầm cháy vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được 40 gam kết tủa. Công thức của X là

A. CH3COOC2H5. 

B. HCOOC2H5. 

C. CH3COOCH3.

D. HCOOCH3.

Câu 2:

Chất rắn X dạng sợi, white color, ko tan nội địa trong cả Lúc đun lạnh lẽo. Thủy phân trọn vẹn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim nhận được hóa học Y. Nhận toan nào là sau đấy là đúng?

A. Chất X là xenlulozơ.

B. Chất Y là sobitol.

C. Phân tử khối của Y là 162. 

D. Chất X là tinh ma bột.

Câu 3:

Chất nào là tại đây không tồn tại tài năng thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?

A. K3PO4.

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

B. Na2SO4.

C. Ba(OH)2.

D. K2CO3.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo thích hợp E bao gồm triglixerit X và những axit Khủng Y (tỉ lệ mol của X và Y là một : 1) cần thiết vừa vặn đầy đủ 6,315 mol O2, nhận được CO2 và 4,23 mol H2O. Cho m gam X tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp brom, thấy đem 0,09 mol Br2 tiếp tục nhập cuộc phản xạ. Hiđro hóa trọn vẹn E (Ni, t°) rồi cho tới thành phầm tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp NaOH, nhận được x gam muối hạt. Giá trị của x là

A. 72,6.

B. 55,84. 

C. 82,68.  

D. 48,40.

Câu 5:

Thủy phân trọn vẹn CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 vô hỗn hợp NaOH đều thu được

A. C2H5OH. 

B. CH3COONa.

C. C2H5COONa.

D. CH3OH.

Câu 6:

Chất X tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra kết tủa tan vô axit HCl. Chất X là

A. K2SO4. 

B. NaCl. 

C. NaHCO3. 

D. Ca(NO3)2.

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4