khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

Câu hỏi:

14/01/2022 8,270

Bạn đang xem: khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

B. Currency 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ) thì tao lựa chọn tài liệu loại chi phí tệ (Currency).

Đáp án: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Access khi tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường “Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tao cần được khái niệm ngôi trường tê liệt theo phong cách nào? 

A. Text 

B. Currency 

C. Longint 

D. Memo

Câu 2:

Trong Access, khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True. Khi tê liệt field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

A. Yes/No 

B. Boolean 

C. True/False

D. Date/Time

Câu 3:

Chọn loại tài liệu nào là cho tới truờng điểm “Tóan”, “Lý”,... 

A. AutoNumber 

B. Yes/No 

Xem thêm: vai trò của không khí

C. Number 

D. Currency

Câu 4:

Thành phần hạ tầng của Access là: 

A. Table 

B. Field 

C. Record 

D. Field name

Câu 5:

Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?

A. Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của đơn vị cần thiết cai quản lý 

B. Bản ghi (record): thực chất là sản phẩm của bảng, bao gồm tài liệu về những tính chất của đơn vị được cai quản lý

C. Kiểu tài liệu (Data Type): là loại của tài liệu lưu nhập một trường

D. Một ngôi trường rất có thể có không ít loại dữ liệu

Câu 6:

Trong Access, ham muốn nhập tài liệu nhập cho 1 bảng, tao thực hiện:

A. Nhập thẳng nhập cơ chế trang dữ liệu 

B. Nháy lưu ban trái ngược loài chuột lên thương hiệu bảng cần thiết nhập dữ liệu 

C. Dùng biểu mẫu 

Xem thêm: trường đại học nguyễn trãi

D. A hoặc B hoặc C