hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hằng Nga


Hiện tượng cầu vồng xuất hiện nay sau trận mưa được phân tích và lý giải hầu hết phụ thuộc hiện tượng lạ

Chủ đề liên quan

ĐH 201 l)Khi nói tới khả năng chiếu sáng đơn sắc, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc không biến thành nghiền sắc Lúc truyền qua loa lăng kính.

B

Ánh sáng sủa Trắng là khả năng chiếu sáng đơn sắc vì như thế nó với white color.

C

Tốc phỏng truyền của một khả năng chiếu sáng đơn sắc nội địa và vô bầu không khí là như nhau.

D

Trong thủy tinh ma, những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau truyền với vận tốc như nhau.

ĐH 2012) Khi nói tới khả năng chiếu sáng, tuyên bố nào là tại đây sai?

A

Ánh sáng sủa Trắng là lếu láo thích hợp của đa số khả năng chiếu sáng đơn sắc được màu sắc biến hóa thiên liên tiếp kể từ đỏ ửng cho tới tím.

B

Ánh sáng sủa đơn sắc không biến thành nghiền sắc Lúc trải qua lăng kính.

C

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau đều cân nhau.

D

Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau thì không giống nhau.

ĐH2013)Phát biểu nào là tại đây đúng?

A

Ánh sáng sủa đơn sắc là khả năng chiếu sáng bị nghiền sắc Lúc truyền qua loa lăng kính.

B

Ánh sáng sủa Trắng là tổng hợp của đa số khả năng chiếu sáng đơn sắc được màu sắc biến hóa thiên liên tiếp kể từ đở cho tới tím.

C

Tổng thích hợp những khả năng chiếu sáng đơn sắc tiếp tục luôn luôn được khả năng chiếu sáng Trắng.

D

Chỉ với khả năng chiếu sáng Trắng mới phát nghiền sắc Lúc truyền qua loa lăng kính.

ĐH 2013).Trong chân ko, khả năng chiếu sáng với bước sóng lớn số 1 vô số những khả năng chiếu sáng đơn sắc: đỏ ửng, vàng lam, tím là

Tốc phỏng của khả năng chiếu sáng vô thủy tinh ma so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc đỏ ửng, vàng, tím theo thứ tự là vđ, vv, vt. Chọn bố trí đúng?

Ánh sáng sủa đơn sắc với tần số 5.104 Hz, truyền vô chân ko với bước sóng 600 nm. Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt ứng với khả năng chiếu sáng này là một,52. Tần số của khả năng chiếu sáng bên trên Lúc truyền vô môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt này

A

nhỏ rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng bởi 600 nm

B

lớn rộng lớn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600 nm.

C

vẫn bởi 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 600nm

D

vẫn bởi 5.1014 Hz còn bước sóng to hơn 600 nm.

Khi truyền kể từ môi trường thiên nhiên (1) thanh lịch môi trường thiên nhiên (2), một tia sáng sủa đơn sắc ra đi xa cách pháp tuyến rộng lớn đối với tia cho tới. Vận tốc và bước sóng của tia sáng sủa này trong số môi trường thiên nhiên (1) và (2) là v1, λ1 và v2, λ2. Ta có

Chiếu một chùm sáng sủa tuy nhiên song hẹp bao gồm nhì sự phản xạ vàng và lam kể từ nội địa đi ra bầu không khí sao mang lại không tồn tại hiện tượng lạ bản năng toàn phần. Nhận tấp tểnh nào là sau đó là đúng?

A

Tia vàng ra đi xa cách pháp tuyến rộng lớn.

B

Không xác lập được sự không giống nhau của những góc khúc xạ.

C

Tia lam ra đi xa cách pháp tuyến rộng lớn.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

D

Cả nhì tia cùng theo với góc khúc xạ như nhau.

Hiện tượng nhiễu xạ và kí thác quẹt khả năng chiếu sáng chứng minh ánh sáng

Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ nước đi ra bầu không khí thì

A

vận tốc và tần số khả năng chiếu sáng tăng

B

vận tốc và bước sóng khả năng chiếu sáng hạn chế,

C

vận tốc và bước sóng khả năng chiếu sáng tăng

D

bước sóng và tần số khả năng chiếu sáng ko thay đổi.

Chiếu kể từ nước đi ra bầu không khí một chùm tia sáng sủa tuy nhiên song cực kỳ hẹp (coi như 1 tia sáng) bao gồm 5 bộ phận đơn sắc: tím, lam, đỏ ửng, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu sắc lục lên đường tà tà mặt mũi nước (sát với mặt mũi phân cơ hội thân ái nhì môi trường). Không kể tia đơn sắc màu sắc lục, những tia ló ra phía bên ngoài bầu không khí là những tia đơn sắc màu:

Một thấu kính quy tụ, bịa vô bầu không khí. Một chùm tia sáng sủa hẹp, tuy nhiên song bao gồm những khả năng chiếu sáng đơn sắc red color, lam, tím và vàng được chiếu cho tới thấu kính theo đuổi phương tuy nhiên song với trục chủ yếu. Trên trục chủ yếu của thấu kính, điểm quy tụ của những tia sáng sủa đơn sắc tính kể từ quang quẻ tâm đi ra xa cách với trật tự là

Một dải sóng năng lượng điện kể từ vô chân không tồn tại tần số kể từ 4,0.1014 Hz cho tới 7,5.1014 Hz. tường véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng vô chân ko c = 3.108 m/s. Trong thang sóng năng lượng điện kể từ, dải sóng bên trên nằm trong vùng

Một khả năng chiếu sáng đơn sắc màu sắc lục với tần số f được truyền kể từ chân ko vào trong 1 hóa học lỏng với tách suất là một,5 so với khả năng chiếu sáng này. Trong hóa học lỏng bên trên, khả năng chiếu sáng này còn có màu

Chiếu một tia sáng sủa hẹp bao gồm tía bộ phận đơn sắc màu sắc lục, màu sắc chàm, và màu sắc cam kể từ nước đi ra bầu không khí theo đuổi phương ko vuông góc với mật nước sao mang lại ko xẩy ra hiện tượng lạ bản năng toàn phần. Từ mặt mũi nước tăng trưởng tớ theo thứ tự bắt gặp những tia

A

màu lục, màu sắc chàm, màu sắc cam

B

màu chàm, màu sắc lục, màu sắc cam.

C

màu lục, màu sắc cam, màu sắc chàm

D

màu cam, màu sắc lục, màu sắc chàm.

Hiện tượng khả năng chiếu sáng ko tuân theo đuổi tấp tểnh luật truyền trực tiếp Lúc trải qua mép một vật cản hoặc qua loa những khe hẹp được gọi là hiện nay tượng

Chiết suất của một môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt đối với

A

các khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau đều tương đương nhau.

B

ánh sáng sủa với tần số càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn

C

ánh sáng sủa với chu kỳ luân hồi càng rộng lớn thì sẽ càng rộng lớn.

D

ánh sáng sủa đơn sắc đỏ ửng to hơn khả năng chiếu sáng đơn sắc tím.

Chiếu một chùm sáng sủa tuy nhiên song hẹp bao gồm tứ bộ phận đơn sắc: đỏ ửng, vàng, lam và tím từ 1 môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt cho tới mặt mũi phẳng lì phân cơ hội với bầu không khí với góc cho tới 37°. tường tách suất của môi trường thiên nhiên này so với khả năng chiếu sáng đơn sắc: đỏ ửng, vàng, lam và tím theo thứ tự là một,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc ko thể ló đi ra bầu không khí là

Chiếu chùm tia sáng sủa Trắng hẹp, xiên xuống mặt mũi nước (góc cho tới nhỏ) vô xuyên suốt của chậu thau nước. Dưới lòng chậu việt nam để ý thấy

A

một dải màu sắc kể từ đỏ ửng cho tới tím, red color bị nghiêng xa cách nhất đối với tia cho tới.

B

một dải màu sắc kể từ đỏ ửng cho tới tím, màu sắc tím bị nghiêng xa cách nhất đối với tia cho tới.

C

tùy theo đuổi góc cho tới nhưng mà sắc tố thay cho thay đổi theo đuổi trật tự.

Trong những thực nghiệm sau, thực nghiệm nào là được dùng nhằm đo bước sóng ánh sáng?

A

Thí nghiệm tổ hợp khả năng chiếu sáng Trắng.

B

Thí nghiệm về sự việc nghiền sắc khả năng chiếu sáng của Niu−tơn.

C

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Thí nghiệm với khả năng chiếu sáng đơn sắc của Niu−tơn.

D

Thí nghiệm Y−âng về kí thác quẹt khả năng chiếu sáng.