động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Câu hỏi:

24/07/2019 127,353

Bạn đang xem: động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ.    

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

- Dịch mạch rây dịch rời kể từ tế bào quang quẻ phù hợp nhập lá (cơ quan tiền nguồn) nhập mạch rây cho tới những phòng ban chứa chấp (rễ, trái ngược,…).

- Động lực của loại mạch rây là việc chênh nghiêng áp suất thấm vào thân thích phòng ban mối cung cấp (nơi với áp suất thấm vào cao) và phòng ban chứa chấp (nơi với áp suất thấm vào thấp).

→ Mạch rây nối những tế bào của phòng ban mối cung cấp với những tế bào của phòng ban chứa chấp chung loại mạch rây chảy kể từ điểm với áp suất thấm vào cao cho tới điểm với áp suất thấm vào thấp rộng lớn.

Động lực của loại mạch rây là việc chệnh nghiêng áp suất thấm vào thân thích (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước được vận trả ở thân thích công ty yếu?

A. Qua mạch rây theo hướng kể từ bên trên xuống.

B. Từ mạch mộc lịch sự mạch rây

C. Từ mạch rây lịch sự mạch gỗ

D. Qua mạch gỗ

Câu 2:

Tế bào mạch mộc của cây bao gồm quản lí bào và?

A. Tế bào nội phân bì.     

B. Tế bào lông bú mớm.

C. Mạch ống.     

D. Tế bào biểu phân bì.

Câu 3:

Chất tan được vận trả đa số nhập hệ mạch rây là?

A. Fructôzơ.    

B. Glucôzơ.

C. Saccarôzơ.    

Xem thêm: đạo hàm của 1/x

D. Ion khoáng.

Câu 4:

Trong những điểm lưu ý sau :

(1) Các tế bào nối đầu cùng nhau trở nên ống nhiều năm cút kể từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào bị tiêu diệt.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn kèm với đầu của tế bào bại trở nên những ống nhiều năm kể từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sinh sống.

Mạch mộc với từng nào điểm lưu ý vẫn rằng ở trên?

A. 2.       

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Câu 5:

Dịch mạch rây với bộ phận đa số là?

A. Hormone thực vật.    

B. Axit amin, Vi-Ta-Min và ion kali.

C. Saccarôzơ.     

D. Cả A, B và C.

Câu 6:

Trong một thực nghiệm minh chứng loại mạch mộc và loại mạch rây, người tớ tổ chức tiêm nhập mạch rây nằm trong phần thân thích thân của một cây đang được cải cách và phát triển mạnh một hỗn hợp color đỏ; mặt khác, một hỗn hợp gold color được tiêm nhập mạch mộc của thân thích ở nằm trong phỏng cao. Hiện tượng này sau đây với Xu thế xẩy ra sau khoảng chừng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa xăm mặt mày khu đất nhất) chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ chót, còn chóp rễ (phần thâm thúy nhất bên dưới đất) chỉ mất dung dịch nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ chót.

C. Ngọn cây đối với cả dung dịch nhuộm đỏ chót và vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ chót.

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

D. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ; chóp rễ đối với cả dung dịch nhuộm đỏ chót và vàng.