đơn vị của cường độ điện trường

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tớ đặt điều nhì trái khoáy cầu năng lượng điện trái khoáy vệt vô một bình kín rồi bú mớm không còn bầu không khí đi ra. Ta vẫn biết, lực bú mớm của nhì trái khoáy cầu không chỉ yếu ớt lên đường và lại mạnh lên. Như vậy nên mang trong mình một môi trường thiên nhiên nào là bại liệt truyền tương tác năng lượng điện thân thuộc nhì trái khoáy cầu. Môi ngôi trường này là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và nối liền với năng lượng điện. Điện ngôi trường thuộc tính lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống đặt điều vô nó.

Nơi nào là đem năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện bại liệt đem năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm vô không khí sẽ gây nên đi ra xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q nằm trong năng lượng điện ngôi trường bại liệt sẽ ảnh hưởng Q thuộc tính một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng thuộc tính lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường chừng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử mang trong mình một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tớ đặt điều bên trên bại liệt một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện thuộc tính lên q (Hình 3.2). Theo quyết định luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta thưa năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa xôi Q càng yếu ớt. Vì thế rất cần được xây cất một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu ớt của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm minh chứng rằng theo lần lượt những năng lượng điện test q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta hoàn toàn có thể thấy kích thước của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q = +1C nhằm đặc thù cho tới độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tớ xét. Tuy nhiên bám theo công thức (1.1), kích thước F của lực năng lượng điện tỉ trọng thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là kích thước của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện 1C. Do bại liệt, tớ tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tớ đem khái niệm sau:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Nó được xác lập bởi thương số của kích thước lực năng lượng điện F thuộc tính lên một năng lượng điện test q (dương) đặt điều bên trên điểm bại liệt và kích thước của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là 1 trong những đại lượng vectơ.

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường được màn biểu diễn bởi một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tớ có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q dương.

+ Chiều nhiều năm (môđun) màn biểu diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bám theo một tỉ trọng xích nào là bại liệt.

Xem thêm: phân tích 2 khổ thơ đầu bài viếng lăng bác

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ông chồng hóa học năng lượng điện trường

Giả sử đem nhì năng lượng điện điểm Q­1­ và Q tạo ra bên trên điểm M nhì vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ông chồng hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 đôi khi thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm bởi tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp bám theo quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình họa những đàng mức độ điện

Người tớ chứng tỏ được rằng, những phân tử nhỏ đã trở nên nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập hợp ý những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm ở bám theo phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên bại liệt. Mỗi đàng bại liệt gọi là 1 trong những đàng mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá bán của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Nói cách tiếp theo, đàng mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà lực năng lượng điện thuộc tính dọc từ nó.

3. Các điểm sáng của đàng mức độ điện

+ Qua từng điểm vô năng lượng điện ngôi trường mang trong mình một và duy nhất đàng mức độ năng lượng điện nhưng mà thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những đàng được bố trí theo hướng. Hướng của đàng sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó rời khỏi năng lượng điện dương và kết thúc giục ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những đàng mức độ kể từ là dày quánh tuy nhiên người tớ chỉ vẽ một số trong những không nhiều đàng bám theo quy tắc sau : Số đàng mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn đặt điều vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện bên trên điểm nhưng mà tớ xét thì tỉ trọng với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều phải sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong chừng lớn; đàng mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều.

Điện ngôi trường vô một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm ở vị trí thân thuộc nhì bạn dạng sắt kẽm kim loại phẳng lặng đặt điều tuy vậy song cùng nhau và năng lượng điện đều bằng nhau, trái khoáy vệt là 1 trong những năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: thuyết trình về bạo lưc học đường

Sơ vật trí tuệ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện