div là phép toán gì


Nếu biểu thức có một hằng hoặc trở nên loại thực thì tao với biểu thức số học tập thực, độ quý hiếm của biểu thức cũng nằm trong loại thực.

1. Các luật lệ toán

Phép toán

Bạn đang xem: div là phép toán gì

Trong toán học

Trong Pascal

Các luật lệ toán số học tập với số nguyên

+ (cộng), - (trừ), . (nhân), div (chia nguyên), mod (lấy phần dư).

+, -,*, div, mod

Các luật lệ toán số học tập với số thực

+ (cộng), - (trừ), . (nhân),: (chia)

+,-, *,/

Các luật lệ toán quan tiền hệ

< (nhỏ hơn), (nhỏ rộng lớn hoặc bằng),   (lớn rộng lớn hoặc bằng), = (bằng),  (khác)

<, <=, >=, =, <>

Các luật lệ toán lôgíc

phủ tấp tểnh, hoặc, và

not, or, and

Quảng cáo

2. Biểu thức số học

Trong thiết kế, biểu thức số học tập là 1 trong trở nên loại số hoặc một hằng số hoặc những trở nên loại số và những hằng số links cùng nhau vày một vài hữu hạn luật lệ toán số học tập, những vệt ngoặc tròn trĩnh ( và ) tạo nên trở thành một biểu thức với dạng tương tự động như cơ hội ghi chép nhập toán học tập với những quy tắc sau:

- Chỉ sử dụng cặp ngoặc tròn trĩnh nhằm xác lập trình tự động tiến hành luật lệ toán nhập tình huống quan trọng.

- Viết thứu tự kể từ ngược qua chuyện cần.

- Không được bỏ lỡ vệt nhân (*) nhập tích.

Các luật lệ toán được tiến hành theo gót loại tự:

- Thực hiện nay những luật lệ toán nhập ngoặc trước;

- Trong mặt hàng những luật lệ toán ko chứa chấp ngoặc thì tiến hành kể từ ngược quý phái cần, theo gót trật tự những luật lệ toán nhân (*), phân tách nguyên vẹn (div), lấy phần dư (mod) tiến hành trước và những luật lệ toán nằm trong (+), trừ (-) tiến hành sau.

Ví dụ: 

5a+6b đem quý phái pascal được xem là 5*a+6*b.

Giải bài bác tập dượt Tin học tập 11 | Để học tập chất lượng tốt Tin học tập 11 chuyển quý phái pascal được xem là x*y/z.

Ax2 chuyển quý phái pascal được xem là A*x*x. 

Chú ý:

- Nếu biểu thức có một hằng hoặc trở nên loại thực thì tao với biểu thức số học tập thực, độ quý hiếm của biểu thức cũng nằm trong loại thực.

Ví dụ: A+B

Trong tê liệt A là loại integer và B là loại thực thì độ quý hiếm của biểu thức A+B được xem là loại thực.

- Trong một vài tình huống nên sử dụng trở nên trung gian giảo nhằm rất có thể tránh khỏi việc tính một biểu thức rất nhiều lần.

3. Hàm số học tập chuẩn

• Hàm tuột học tập chuẩn chỉnh là những hàm tính độ quý hiếm những hàm toán học tập thông thường sử dụng trong số ngôn từ thiết kế.

• Mỗi hàm chuẩn chỉnh mang tên chuẩn chỉnh riêng rẽ. Đổi tuột của hàm là 1 trong hoặc nhiều biểu thức số học tập và được đặt điều nhập cặp ngoặc tròn trĩnh ( và ) sau thương hiệu hàm.

• Kết ngược của hàm rất có thể là nguyên vẹn hoặc thực hoặc tùy theo loại của đối số.

Một số hàm chuẩn chỉnh thông thường dùng:

Hàm

Biểu thao diễn Toán học

Biểu thao diễn nhập Pascal

Kiểu đối số

Kiểu kết quả

Bình phương

x2

sqr(x)

Thực hoặc nguyên

Theo loại của đối số

Căn bậc hai

√x

Sqrt(x)

Thực hoặc nguyên

Thực

Giá trị tuyệt đôi

|x|             

Abs(x)

Thực

Theo loại của đối số

Lôgarit tự động nhiên

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

lnx

ln(x)

Thực

Thực

Lũy quá của sô e

ex

Exp(x)

Thực

Thực

Sin

sinx

Sin(x)

Thực

Thực

cos

cosx

Cos(x)

Thực

Thực

Ví dụ:

Sqr(X) nếu như X là loại số thực thì đối số là số thực, nếu như X là loại số nguyên vẹn thì đối số là số nguyên vẹn.

Các hàm rất có thể nhập cuộc nhập biểu thức số học tập như 1 toán hạng .

Ví dụ:

Sqr(x)+Abs(x)= x*x+|x|.

4. Biểu thức quan tiền hệ

• Hai biểu thức nằm trong loại links cùng nhau vày luật lệ toán mối quan hệ cho tới tao một biểu thức mối quan hệ.

Biểu thức mối quan hệ với dạng:

<biểu thức 1> <phép toán quan tiền hệ> <biểu thức 2>

Ví dụ :  X<5

           'A'<=b

           b+1>=2+d

• Biểu thức mối quan hệ được tiến hành theo gót trình tự:

Tính độ quý hiếm những biểu thức;

Thực hiện nay luật lệ toán mối quan hệ.

Kết ngược của biểu thức mối quan hệ là độ quý hiếm logic: true (đúng) hoặc false (sai).

Ví dụ nếu như X có mức giá trị 6 thì X

5. Biểu thức logic

Biểu thức lôgic giản dị là trở nên lôgic hoặc lôgic.

Biểu thức lôgic là những biểu thức logic giản dị, những biểu thức mối quan hệ links cùng nhau vày luật lệ toán logic. Giá trị biểu thức logic là true hoặc false. Các biểu thức mối quan hệ thông thường đặt điều nhập cặp ngoặc ( và ).

Dấu luật lệ toán not được ghi chép trước biểu thức cần thiết phủ tấp tểnh.

Các luật lệ toán andor dùng để làm phối kết hợp nhiều biểu thức lôgic hoặc mối quan hệ, trở thành một biểu thức thông thường được dùng để làm thao diễn mô tả những ĐK phức tạp.

Ta với độ quý hiếm luật lệ toán logic:

6. Câu mệnh lệnh gán

Lệnh gán nhập Pascal với dạng:

<tên biến>:= <biểu thức>;

Trong tình huống giản dị, thương hiệu trở nên là tên gọi của trở nên đơn.

Lệnh gán với tính năng gán độ quý hiếm cho 1 trở nên, tức thị thay cho độ quý hiếm cũ nhập dù ghi nhớ (tương ứng với biến) vày độ quý hiếm mới nhất. Giá trị mới nhất là độ quý hiếm của một biểu thức. Biểu thức này đang được có mức giá trị xác lập nằm trong phạm vi của trở nên. Kiểu độ quý hiếm của biểu thức cần phù phù hợp với loại của trở nên. Một trở nên chỉ được xem là đang được xác lập độ quý hiếm Lúc đã nhận được giá tốt trị kể từ ngoài (đọc kể từ keyboard hoặc kể từ tệp,...) hoặc thẳng qua chuyện mệnh lệnh gán nhập công tác.

Ví dụ: 

i := i + 1,

S := S + 1,

Một số điểm lưu ý Lúc dùng mệnh lệnh gán:

Phải ghi chép trúng kí tín lệnh gán, sí dụ nhập Pascal kí tự động nhị vệt chấm cần ghi chép ngay tắp lự kí tự động vệt vày (: );

Biểu thức ở bên phải rất cần được xác lập độ quý hiếm trước lúc gán, tức thị từng trở nên nhập biểu thức đã và đang được xác lập độ quý hiếm và những luật lệ toán nhập biểu thức rất có thể tiến hành được nhập miền độ quý hiếm của trở nên.

Kiểu của trở nên cần phù phù hợp với loại tài liệu của độ quý hiếm biểụ thức ở bên phải.

Loigiaihay.com 


Báo lỗi - Góp ý

2K7 nhập cuộc tức thì group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không tính phí, trao thay đổi tiếp thu kiến thức nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 quãng thời gian ôn 3 kì đua (Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐGNL; ĐGTD) bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ theo gót 3 đầu sách, Thầy Cô giáo xuất sắc, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng thỏa mãn nhu cầu từng kì đua.