điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

Khẳng toan nào là tại đây ko đích thị với trình diễn thế vẹn toàn sinh:

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

Khẳng toan nào là tại đây ko đích thị với trình diễn thế vẹn toàn sinh:

A. Khởi đầu kể từ môi trường thiên nhiên rỗng tuếch trơn

B. Hình trở thành quần xã kha khá ổn định định

C. Các quần xã loại vật biến hóa tuần tự động, thay cho thế cho nhau và càng ngày càng cách tân và phát triển nhiều dạng

D. cũng có thể tạo hình nên quần xã kha khá ổn định toan, song thật nhiều quần xã bị suy thoái

Đáp án D

Combo Câu chất vấn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng bong tay Toán 277.000đ 123.000đ
50 Đề minh hoạ Sinh 2024 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 1 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: cấu trúc câu hỏi đuôi

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 2 200.000đ 149.000đ