diện tích xung quanh nón

Công thức xác lập thể tích, diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của khối nón cụt

Nhằm hùn những em với công thức xác lập thời gian nhanh những đòi hỏi tính thể tích hoặc diện tích S xung xung quanh của khối nón cụt, nội dung bài viết này khối hệ thống hoá công thức tính nhằm những em tìm hiểu thêm. 

Xét khối nón cụt với $R,r,h$ theo thứ tự là nửa đường kính lòng rộng lớn, nửa đường kính lòng nhỏ và độ cao tao có

Bạn đang xem: diện tích xung quanh nón

\[V=\dfrac{\pi h({{R}^{2}}+Rr+{{r}^{2}})}{3}.\]

Đường sinh của nón cụt \[l=\sqrt{{{h}^{2}}+{{(R-r)}^{2}}}.\]

Diện tích xung xung quanh của nón cụt \[{{S}_{xq}}=\pi (R+r)l=\pi (R+r)\sqrt{{{h}^{2}}+{{(R-r)}^{2}}}.\]

Diện tích toàn phần của nón cụt \[{{S}_{tp}}={{S}_{xq}}+\pi {{R}^{2}}+\pi {{r}^{2}}=\pi ({{R}^{2}}+{{r}^{2}}+(R+r)l).\]

Ví dụ: Một hạ tầng tạo ra kem sẵn sàng thực hiện $2000$ cái kem kiểu như nhau theo đuổi đơn đặt mua. Cốc đựng kem với dạng hình tròn trụ xoay được tạo nên trở nên Khi con quay hình thang $ABCD$ vuông bên trên $A$ và $D$ xung xung quanh trục $AD$ (xem hình vẽ).

Chiếc ly với bề dày ko đáng chú ý, độ cao $7,2\text{ cm;}$ 2 lần bán kính mồm ly vị $6,4\text{ cm;}$ 2 lần bán kính lòng ly vị $1,6\text{ centimet.}$ Kem được sụp lênh láng ly và dư đi ra phía ngoài một lượng với dạng nửa hình cầu, với nửa đường kính vị nửa đường kính mồm ly. Trung tâm cơ nhớ dùng lượng kem sớm nhất với độ quý hiếm này trong những độ quý hiếm sau?

A. $293\text{ d}{{\text{m}}^{3}}.$

B. $\text{170 d}{{\text{m}}^{3}}.$

Xem thêm: bài văn tả doraemon lớp 3

C. $\text{340 d}{{\text{m}}^{3}}.$

D. $\text{954 d}{{\text{m}}^{3}}.$

Giải. Một cái kem bao gồm một khối nón cụt với độ cao $h=7,2;$ nửa đường kính nhì lòng $r=0,8;R=3,2$ và 50% khối cầu với nửa đường kính $R=3,2.$

Vậy thể tích của 2000 cái kem là $2000\times \left( \dfrac{\pi }{3}h\left( {{R}^{2}}+{{r}^{2}}+Rr \right)+\dfrac{2}{3}\pi {{R}^{3}} \right)$

$=2000\left( \dfrac{\pi }{3}.7,2\left( {{\left( 3,2 \right)}^{2}}+{{\left( 0,8 \right)}^{2}}+3,2.0,8 \right)+\dfrac{2}{3}\pi {{\left( 3,2 \right)}^{3}} \right)\approx {{340.10}^{3}}\text{c}{{\text{m}}^{\text{3}}}=340\text{d}{{\text{m}}^{\text{3}}}.$ Chọn đáp án C.

>>Xem tăng Thể tích khối chóp cụt và ứng dụng

>>Xem thêm Bài toán thực tiễn chương khối tròn xoe xoay Nón - Trụ - Cầu hình học tập không khí Toán 12

>>Xem thêm Tóm tắt lý thuyết và Nón - trụ - Cầu

>>Xem tăng Bài toán con cái con kiến trườn xung quanh mồm ly hình dạng nón cụt

Combo 4 Khoá Luyện đua trung học phổ thông Quốc Gia 2023 Môn Toán giành cho teen 2K5

Bài tập Hình nón, Hình trụ (Đề số 01)

Bài tập Hình nón, hình trụ (Đề số 02)

Bài tập Hình nón, hình trụ (Đề số 03)

Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp khối nhiều diện (Đề số 01)

Bán kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp khối nhiều diện (Đề số 02)

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào